Sierpc, Parafia Pw. Św. Maksymiliana Kolbego
ul. Płocka 26, 09-200 Sierpc
513 749 565
sierpc.maksymilian@diecezjaplocka.pl
www.szkolnysierpc.com.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Pierwotny kościół został zbudowany w 1913 r. i był przeznaczony dla sprawowania kultu religijnego przez miejscową parafię ewangelicką. Został on wzniesiony według projektu architekta Bolesława Zienkiewicza. Była to budowla bardzo skromna rozmiarami z niewielką wieżą.  

W 1945 r. parafia protestancka w Sierpcu przestała istnieć i kościół został opuszczony. Wnętrze ograbiono i zdewastowano. Na skutek starań władz kościelnych w 1946 r. obiekt przydzielono kościołowi rzymskokatolickiemu, zaś od 1969 r. kościół ten stał się jego własnością. Kościół służył głównie do odprawiania nabożeństw dla dzieci i młodzieży szkolnej, w związku z bliskością sierpeckich szkół. Od tego czasu do świątyni przylgnęła nazwa „kościoła szkolnego” (do dzisiaj powszechnie używana).

Gdy 8 września 1981 r. bisku płocki Bogdan Marian Sikorski utworzył w Sierpcu nową parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego, kościół ten stał się kościołem parafialnym. Parafię wydzielono z parafii farnej pw. świętych Wita, Modesta i Krescencji. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Wacław Abramczyk. Przystąpiono do jego rozbudowy. Budowę nowej części kościoła zakończono w 1988 r. W latach 1983-1989 wzniesiono plebanię i zakupiono budynki parafialne.

W 1992 r. rozpoczęto prace nad przebudową starej części kościoła wykonaną w stylu neogotyckim. Usunięto empory ze ścian bocznych, wybudowano nowe, masywniejsze filary, powstało nowe sklepienie. W nienaruszonym stanie pozostała tylko wieża i fragmenty dwóch ścian bocznych. Projekt przebudowy kościoła przygotował architekt Jan Lemański. Poświęcenia przebudowanej, a właściwie nowej, świątyni dokonał w 28 kwietnia 1996 r. biskup płocki Zygmunt Kamiński. Ozdobą kościoła jest dziewiętnaście witraży, wykonanych w latach 1998-2004, staraniem ks. Bronisława Sałkowskiego i parafian w firmie Olszewskich z Warszawy (jeden w prezbiterium) i Bednarskich z Rypina (pozostałe). Przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu, patronów parafii oraz współczesnych polskich świętych. W 2000 r. przebudowano prezbiterium, w 2005 r. firma Warzyńskich z Augustowa odmalowała wnętrze, a w 2011 r. powstała nowa zakrystia. Wśród ważnych prac materialnych dokonanych w parafii w ostatnich latach, staraniem ks. Tomasza Kadzińskiego i parafian na uwagę zasługują: instalacja nowego systemu grzewczego kościoła (2014 r.), malowanie wnętrza kościoła przez firmę Leszka Urbanowicza z Poznania (2015 r.), wymiana oświetlenia prezbiterium (2015 r.), montaż granitowej ambony w prezbiterium i nowego miejsca przewodniczenia (2017 r.) oraz nowe nagłośnienie kościoła (2018 r.).

Na terenie parafii, przy ul. Sempołowskiej w Sierpcu, znajdują się ruiny kościoła św. Krzyża. Najpierw na tym miejscu stała w połowie XIV w. kaplica, zaś pod koniec XV w. wzniesiono murowany kościół znacznych rozmiarów. W XVIII w. opiekę nad kościołem sprawowali pustelnicy, którzy mieszkali nieopodal świątyni W 1782 r. wymagał on remontu, którego nie podjęto, wskutek czego w 1797 r. zapadł się dach i zostały zgliszcza murów obwodowych. Rozebrano je w XIX w, a płótno ze słynącym łaskami obrazem Chrystusa zostało przeniesiono do klasztoru benedyktynek, gdzie w czasie II wojny światowej ślad po nim zaginął.