Ruże, Parafia Pw. Św. Apostołów Piotra I Pawła
Ruże 3, 87-645 Zbójno
54 280 19 09
ruze@diecezjaplocka.pl
http://www.parafiaruze.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Wieś Ruże leżała od XII w. w posiadłościach biskupów płockich. Być może parafia w grodzie biskupim, jakim była miejscowość Ruże, erygowana była już w XII w. W 1402 r. proboszczem w Rużu był kanonik płocki Świętosław. Na początku XV w. miejscowość była niszczona przez najazdy Krzyżaków.

Z akt wizytacyjnych biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego herbu Ciołek z 1781 r. wiadomo, że kapituła wystawiła ponownie drewniany kościół na planie prostokąta, wyposażony w dwa ołtarze staroświeckiej roboty. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z rzeźbami św. Apostołów Piotra i Pawła, zaś w ołtarzach bocznych obraz Serca Jezusowego i Matki Bożej Królowej Polski, przeniesiony z dawnego kościoła drewnianego. 12-głosowe organy o trakturze pneumatycznej zbudowano niedługo po zakończeniu II wojny światowej w fabryce Wacława Biernackiego; remontował je w 2015 r. Krzysztof Grygowicz, zaś poświęcił biskup pomocniczy Mirosław Milewski 4 maja 2016 r.

W 1928 r. ks. proboszcz Władysław Żuchowski rozpoczął budowę okazałej, murowanej świątyni w stylu neogotyku. Konsekrował go 29 maja 1939 r. biskup sufragan płocki Leon Wetmański. W latach 1945-1950 kościół wyposażył staraniem parafian ks. Mieczysław Smoliński. Wiele spraw remontowych podjął z parafianami ks. Romuald Ignacy Bralczyk: zelektryfikował kościół, w 1964 r. Kazimierz Waluk z Torunia wymalował wnętrze, a w 1966 r. zorganizował obchody Millennium Chrztu Polski. Polichromię odnowił Mieczysław Urbański z Torunia w latach 1995-1996. W 1971 r. z parafii Ruże została wydzielona nowa parafia w Oborach. W wieży kościoła trzy dzwony: Mieczysław, Piotr i Paweł oraz Józef. Stacje Drogi Krzyżowej sprowadzone z Piekar Śląskich w 1946 r. z zakładu Szaefera.

Staraniem ks. Piotra Joniaka zbudowano w latach 1990-1994 kościół filialny w Zbójnie pw. św. Anny na placu podarowanym przez p. Puwalskich, według projektu inż. Janusza Łabuza z Płocka. 11 września 1994 r. konsekrował go biskup płocki Zygmunt Kamiński. W latach 1991-1992 zaadoptowano też na kaplicę dotychczasową zlewnię mleka w Ugoszczu, którą poświęcił biskup płocki Zygmunt Kamiński 4 czerwca 1992 r.

Za duszpasterzowania ks. Jerzego Bieńkowskiego w 1997 r. zostało wykonane centralne ogrzewanie w kościele w Rużu. Przy kościele w Zbójnie zostało wybudowane miejsce celebry polowej, które jest zarazem pomnikiem 2000-lecia chrześcijaństwa. W ostatnich latach, za duszpasterzowania ks. Wojciecha Wiśniewskiego, zostały wykonane witraże w kościele i w kaplicy w Zbójnie. Natomiast ks. Henryk Zagórowicz wraz z parafianami wybudował Dom Pogrzebowy w Rużu w dawnym domu parafialnym; wykonano kapitalny remont zakrystii, kruchty kościoła i dwóch sal katechetycznych w kościele, uporządkowano teren wokół kościoła i plebanii, odnowiono malaturę kościoła, odremontowano plebanię.