Rogowo, Parafia Pw. Św. Bartłomieja
Rogowo 57, 87-515 Rogowo
54 280 16 25
rogowo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Parafia Rogowo powstała pod koniec XIV w., zaś kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Rogowie wzmiankowany jest po raz pierwszy w 1453 r. Nie wiadomo, jak długo istniała pierwotna świątynia. Tę, o której informują szesnastowieczne akta wizytacyjne, remontowano ok. 1690 r. Kolejna świątynia została wybudowana w 1753 r. z dobrowolnych składek urzędników ziemi dobrzyńskiej, jednak spłonęła 12 lipca 1873 r., natomiast nabożeństwa odbywały się w kaplicy filialnej w Pręczkach.

Obecny murowany kościół według projektu architekta Ludwika Gosławskiego z Płocka pod kierukiem majstra Rudolfa Strudzewskiego w latach 1876-1877. Proboszczem był wówczas ks. Antoni Donat Jędrzejkowski, a budowę wspomagał dziedzic Adolf Piwnicki. Jest to obiekt neoromański, orientowany, murowany z kamieni granitowych i cegły, salowy, z wieżą od zachodu i kaplicą od południa. Konsekrował go 27 października 1878 r. biskup sufragan płocki Aleksander Kazimierz Gintowt-Dziewałtowski herbu Trąba. Polichromię wykonał Władysław Drapiewski w 1930 r. W ołtarzu głównym, pochodzącym z okresu budowy świątyni, znajduje się kopia Madonny Sykstyńskiej według Raffaela. W bocznych ołtarzach umieszczone są obrazy: Chrystusa Króla z otwartym Sersem i św. Bartłomieja. Na ścianach obrazy: św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. Stanisława Kostki, bł. Bronisławy i św. Jadwigi. Stare organy sprowadzono z kościoła po bernardynkach staraniem biskupa Gintowta-Dziewałtowskiego. W 1887 r. instrument miał 7 głosów, a w 1893 r. dodatkowo dwa rejestry w pedale. Prospekt organowy z połowy XIX w., w którym od 1976 r. nowy instrument 15-głosowy z fabryki Truszczyńskiego z Warszawy, staraniem ks. Tadeusza Ptaśkiewicza.

Zachowały się zabytkowe sprzęty liturgiczne: krucyfiks (XVI w.), monstrancja i kielich (XVIII w.). Obok kościoła wzniesiono w XIX w. neogotycką kapliczkę z ludową rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej. Przy kościele żeliwny nagrobek rodziny Machczyńskich z 1850 r.

W 1971 r. ks. Tadeusz Ptaśkiewicz wybudował nową plebanię. Jego staraniem w 1978 r. z okazji 100-lecia świątyni Tadeusz Drapiewski i Gieryszewski odnowili polichromię wnętrza. Zbudowano wówczas także dzwonnicę; dzwony z 1950 r. zakupione staraniem ks. Stanisława Załęskiego; w 2005 r. ufundowano do nich mechanizm elektryczny. Wiele prac remontowych przeprowadził ks. Kazimierz Przybyłowski. W 1998 r. ufundowano obraz Jezusa Miłosiernego. W latach 2016-2020, staraniem ks. Marka Adama Zacieskiego i parafian dokonano wymiany okien w rogowskiej świątyni i umieszczono w nich witraże, ołtarz główny i polichromia zostały poddane renowacji, wykonano także nowe meble do zakrystii.

Pod koniec XIV w. powstała jednowioskowa parafia w Pręczkach. W 1502 r. biskup Wincenty Przerębski herbu Nowina wcielił ją wraz z uposażeniem do parafii Rypin. Kościół filialny w Pręczkach istniał do końca XVI w., po czym wzniesiono nowy w 1605 r. Zapewne został wkrótce zniszczony, gdyż brak o nim informacji w XVII w. Około 1806 r. właściciel Pręczek Franciszek Łempicki herbu Junosza wzniósł w swoich dobrach drewnianą kapliczkę pw. św. Erazma. Oddano ją pod opiekę proboszczom z Rogowa, ale uległa ona zniszczeniu w 1895 r. Oprócz niej znajdowała się również kapliczka z cegły nad grobem Dembińskich, właścicieli miejscowości od połowy XIX w. Obecna kaplica została wzniesiona w III ćw. XIX w. w stylu neogotyckim na dawnym cmentarzu kościoła, w której nabożeństwa odprawiano do 1948 r. Obok niej w 1983 r. staraniem ks. Romualda Bralczyka i parafian został wzniesiony kościół filialny pw. św. Maksymiliana Kolbego, zaprojektowany przez inż. M. Poczatenko z Rypina, poświęcony 12 sierpnia 1984 r. przez biskupa płockiego Bogdana Mariana Sikorskiego.