Pokrzywnica, Parafia Pw. Św. Józefa
Al. Jana Pawła II 6, 06-121 Pokrzywnica
23 691 85 31
pokrzywnica@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Kościół w Koprzywnicy (tak brzmiała dawna nazwa miejscowości) erygował 11 listopada 1377 r. biskup płocki Dobiesław Sówka ze Szczawina herbu Prawdzic, z fundacji Junoszy z Zaborowa, podkomorzego zakroczymskiego, który nieco wcześniej uposażył również parafię w Płoniawach. Do parafii dołączono wsie: Pokrzywnicę i Smogorzewo; proboszczowi przysługiwały nadto dziesięciny z miejscowości: Mieszki, Łępice, Obręb, Dzbanice, Mory, Błędostowo, Olbrachcice i Niestępowo, należących do parafii: Dzierżenin, Pułtusk i Winnica.

Pierwotny kościół, drewniany, istniejący prawdopodobnie do końca XVII w., erygowano pw. świętych Mateusza i Doroty. Z informacji pochodzącej z 1609 r. wynika, że był on konsekrowany, a we wnętrzu znajdowały się trzy ołtarze. Nową świątynię zbudowano ok. 1690 r. Konsekrował ją biskup płocki Andrzej Chryzostom Załuski w 1693 r. Była ona niewielka (16 x 8 m), miała malowane ściany i ołtarze z rzeźbionymi postaciami patronów. W 1852 r. z powodu zniszczenia część świątyni rozebrano, zaś w 1876 r. władze podjęły decyzję zamknięcia obiektu.

Nowy, murowany kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej wzniósł w 1881 r. ks. Antoni Dąbrowski, z fundacji Feliksa Winnickiego, właściciela Pokrzywnicy, i parafian. Konsekrował go biskup sufragan Henryk Piotr Kossowski 20 września 1885 r. Kościół posiadał wieżę na frontonie i dwie boczne kaplice; w 1891 r. odmalowano go. Jesienią 1944 r. został prawie doszczętnie zburzony, podobnie jak teren całej parafii. W 1945 r. ks. Feliks Malinowski wzniósł drewniany barak obok ruin kościoła, w którym przez wiele lat odprawiano nabożeństwa. Dekretem biskupa płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego z dn. 12 listopada 1958 r. wieś Kokoszka została odłączona od parafii Pokrzywnica i przyłączona do parafii Winnica .

Dn. 24 maja 1978 r. poświęcono plac pod nową świątynię. Budowę nowego kościoła rozpoczął ks. Józef Kanicki dn. 16 czerwca 1978 r., według projektu Andrzeja Pawlikowskiego. Dn. 13 października 1980 r. oddano kościół w stanie surowym dla uczczenia 2. rocznicy wyboru na Tron Piotrowy św. Jana Pawła II, zaś 22 listopada 1981 r. wmurowano kamień węgielny przywieziony z bazyliki św. Piotra na Watykanie. W 1983 r. postawiono figurę Serca Jezusowego i grotę z figurą Matki Bożej. Prace przy wykańczaniu świątyni trwały do 1984 r. Biskup płocki Bogdan Marian Sikorski w dniu 7 października 1984 r. dokonał poświęcenia nowego kościoła parafialnego pw. Maryi Matki Kościoła. W 1985 r. wybudowano w plenerze stacje Drogi Krzyżowej („Dolina Miłosierdzia Bożego”); w późniejszych latach ufundowano figurę św. Józefa. Świątynia w stylu modernistycznym, z żelbetonu, z wieżą 24-metrową, na której umieszczone są dwa dzwony. Wnętrze trzynawowe, z obszernym prezbiterium, chórem i kruchtą. W latach 2006-2007 został wymieniony dach na świątyni i na nowo ją otynkowano. W 2008 r. kościół został wymalowany wewnątrz, położono wówczas sztukaterie. W kościele obrazy: Matki Bożej Szkaplerznej, św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszki, Jezusa Miłosiernego, Zwiastowania Pańskiego, św. Stanisława Kostki, Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Bożej z kościołem w Pokrzywnicy. W prezbiterium figury: dwóch aniołów, Matki Bożej i św. Jana Apostoła pod krzyżem.

W kaplicy bocznej ołtarz św. Józefa.

W prezbiterium marmurowy ołtarz, na marmurowym postumencie tabernakulum, a obok marmurowe chrzcielnica i ambona.

W ołtarzu głównym, ORGANY.

Po roku 2000 została wykonana nowa elewacja i położono nowy dach na tym obiekcie sakralnym, została także przebudowana i wyremontowana plebania.