Płońsk, Parafia Pw. Św. Maksymiliana Kolbego (1)
ul. ks. Romualda Jaworskiego 1, 09-100 Płońsk
23 662 33 66, 23 662 11 80
plonsk.maksymilian@diecezjaplocka.pl
www.maksymilian.plonsk.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Plany budowy nowej świątyni w Płońsku były już w latach 1885-1909, w czasach ks. Edwarda Olszyńskiego, dziekana i proboszcza płońskiego. W 1909 r. myśl podjęto, gdy proboszczem był ks. Wiktor Mieczkowski, zbierano nawet materiały budowalne, jednak inwestycji tej nie rozpoczęto, choć architekt Stefan Szyller w 1913 r. wykonał projekt przyszłej świątyni w stylu neoromańskim. Z powodu sytuacji w parafii budowy zaniechano, choć próbował ją wskrzesić przedwojenny i powojenny proboszcz, ks. Tomasz Skowroński. W 1955 r. biskup Tadeusz Paweł Zakrzewski w dekrecie wizytacyjnym parafii św. Michała Archanioła pisał o potrzebie budowy drugiej świątyni w Płońsku.

12 marca 1981 r. władze komunistyczne zgodziły się na utworzenie nowej parafii w Płońsku. Jej pierwszym duszpasterzem został mianowany 3 marca 1981 r. ks. Romuald Stanisław Jaworski. 28 maja 1981 r. biskup płocki Bogdan Marian Sikorski erygował parafię pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, dekret wszedł w życie 7 czerwca 1981 r., którego to dnia pierwszym proboszczem został mianowany ks. Romuald Stanisław Jaworski. Pierwsza Msza św. na placu budowy kościoła została odprawiona 12 lipca 1981 r. Od 4 października 1981 r. duszpasterstwo sprawowano w zbudowanej, tymczasowej kaplicy. W 1982 r. przystąpiono do budowy plebanii, którą poświęcił 11 grudnia 1983 r. biskup płocki Bogdan Marian Sikorski, po czym zamieszkali w niej księża. 16 listopada 1983 r. ten sam biskup poświęcił plac pod budowę nowej świątyni, której projektantem był architekt Ignacy Bladowski z Płocka, zaś konstruktorem mgr inż. Kazimierz Badowski. 8 czerwca 1983 r. władze komunistyczne wydały zezwolenie na budowę kościoła, zaś 11 grudnia 1983 r. wmurowano dokument erekcyjny. 16 listopada 1990 r. została odprawiona pierwsza Msza św. w nowym kościele. Prowadzono dalsze prace wykończeniowe. Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej został poświęcony 7 czerwca 1991 r. w Płocku przez św. Jana Pawła II. Rzeźbę św. Maksymiliana do symbolicznej celi wykonał prof. Grzegorz Kowalski w 1991 r. Figurę Chrystusa Ukrzyżowanego do prezbiterium, ołtarz marmurowy i tabernakulum, figurę do krzyża w kruchcie, stacje Drogi Krzyżowej i figurę Marki Bożej na ścianie na zewnątrz kościoła zaprojektował i wykonał prof. Gustaw Zemła z Warszawy w 1992 r. W latach 1989-1992 wzniesiono dzwonnicę-wieżę o wysokości 41,5 m, na której zamontowano cztery dzwony: „Miłosierdzie Boże”, „św. Maksymilian”, „Maryja” i sygnaturka. Teren wokół świątyni zaprojektował Jakub Zemła. W 1990 r. zakupiono 32-głosowe organy, wykonane przez Zakład Organowy Włodzimierza Truszczyńskiego z Warszawy, z szafą wykonaną przez Jana Millera z Zielonki koło Warszawy. Poświęcenia kościoła dokonał biskup płocki Zygmunt Kamiński 12 czerwca 1994 r. Prace przy kościele i otoczeniu kontynuowano pod okiem kolejnego proboszcza, ks. Mirosława Tabaki. W latach 1993-2001 wzniesiono Dom Opieki Parafialnej.

Staraniem ks. Zbigniewa Sajewskiego i parafian prowadzono renowacje kościoła i otoczenia: w 2010 r. przeprowadzono renowację organów, w 2011 r. odnowiono zewnątrz kościół, dzwonnicę i parkan, w 2012 r. przebudowano schody, w 2013 r. dokonano przebudowy prezbiterium i zakrystii oraz odmalowano kościół wewnątrz, zaś w 2016 r. zostały odnowione ławki.