Nasielsk, Parafia Pw. Św. Wojciecha (1)
ul. św. Wojciecha 13, 05-190 Nasielsk
23 691 26 53
nasielsk.wojciech@diecezjaplocka.pl
www.parafia-nasielsk.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Gród w Nasielsku wspominany jest w tzw. falsyfikacie mogileńskim, wówczas mógł tam istnieć już niewielki kościół drewniany pw. św. Wojciecha. Ok. 1155 r. część Nasielska została przekazana kanonikom z Czerwińska. W 1324 r. notowany jest Wojsław, rektor kościoła w Nasielsku, zaś w 1344 r. pleban Bartek. 11 listopada 1386 r. książę mazowiecki Janusz I przekazał miasto na własność rycerzowi Jakuszowi (Jakubowi) z Radzanowa. W 1421 r. wzmiankowana była szkoła parafialna.

Pierwszy kościół spłonął prawdopodobnie w pożarze miasta, wobec czego proboszcz nasielski Paweł z Gołymina wspólnie z opatem kanoników z Czerwińska Andrzejem zadecydowali o jego nowej lokalizacji na terenach należących do klasztoru, na tzw. Poświętnem, gdzie stoi także obecny kościół. Od 1514 r. parafia nasielska przeszła pod zarząd kanoników laterańskich i powstała tu prepozytura klasztoru czerwińskiego. Kanonicy z Czerwińska zarządzali nasielską parafią aż do roku 1819, kiedy to nastąpiła kasata zakonu. Ostatnimi proboszczami spośród zakonników byli Jan Tański i Wojciech Wyrzykowski. W 1595 r. notowane jest Bractwo Różańcowe z własną kaplicą w kościele, zaś w 1767 r. powstało Bractwo Opatrzności Bożej. Kościół został zniszczony w czasie wojen szwedzkich w latach 1655-1656, w 1717 r. runęła jego południowa ściana i drewniana wieża nad bocznym wejściem. Restaurację podjął ks. Nikodem Szymański, który także postarał się o polichromię na ściany wnętrza, a w ołtarzu głównym odnowił obraz Najświętszej Maryi Panny. Ponownej konsekracji świątyni pw. św. Wojciecha dokonał sufragan płocki Marcin Załuski herbu Junosza w 1741 r. Kościół odnowiono w latach 1759-1761 staraniem ks. Nikodema Milewskiego, a kolejną renowację przeprowadził ks. Józef Dynakowski w latach 1870-1880.

W końcu XIX w. zaczęto myśleć o budowie nowej świątyni. Decyzję podjął ks. Piotr Krasiński w 1896 r. i wraz z komitetem przystąpił do prac. W 1898 r rozebrano stary kościół, a nabożeństwa odbywały się w prowizorycznej stodole. Prace budowlane pod nadzorem architekta Józefa Dziekońskiego prowadzono w latach 1899-1904. Dalszemu uposażaniu świątyni przewodził nowy proboszcz, ks. Ignacy Lasocki i ks. Piotr Dmochowski. 22 maja 1909 r. biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski dokonał konsekracji nowej świątyni. W 1911 r. sprawiono nowe organy, ołtarz i ambonę, utrzymane w stylu kościoła oraz stacje Drogi Krzyżowej. W czasie I wojny światowej wielkich zniszczeń dokonała artyleria rosyjska. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili kościół w skład żydowskich mebli. Do użytku wiernych pozostawiono jedynie zakrystię. W 1942 r. Niemcy aresztowali ks. dziekana Stanisława Pujdo, zamordowali wikariusza, ks. Bronisława Dobrowolskiego; obsługę duszpasterską zaczął wówczas pełnić ks. Konrad Gąsiorowski. W 1945 r. artyleria radziecka, a następnie niemiecka uszkodziły mury, dach i sklepienie świątyni. Zniszczenia po wojnie naprawiał ks. Witold Grotowski. Konsekracji nowego ołtarza w wigilię święta patrona parafii św. Wojciecha w 1951 r. dokonał biskup płocki Tadeusz Paweł Zakrzewski. Obecne 24-głosowe organy o trakturze pneumatycznej zostały wykonane przez Braci Rieger w Jägerndorf opus 1664. 13 czerwca 1970 r. w Nasielsku zmarł biskup sufragan płocki Piotr Dudziec.

Staraniem ks. Kazimierza Jana Śniegockiego i parafian odnowiono świątynię, wykonano nową polichromię i przebudowano prezbiterium (2000 r.), wyposażenie wnętrza oraz zbudowano dwie kaplice: w Pieścirogach (1990) i Nunie (1992), które stały się zalążkiem nowych parafii. Prace renowacyjne kościoła i plebanii kontynuuje ks. Tadeusz Pepłoński wraz z parafianami.