Mokowo, Parafia Pw. Św. Marii Magdaleny (Fot. Przemyslaw Jahr / Wikimedia Commons)
Mokowo 17, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą
54 253 19 62
mokowo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Gród wzmiankowany był w źródłach po raz pierwszy w 1233 r. Zapewne wkrótce potem założono tu parafię i zbudowano kościół pw. św. Marii Magdaleny, poświadczony w dokumentach pod koniec XIV w. Pierwsza wzmianka o proboszczu pochodzi z 1401 r. W 1609 r. drewniany, konsekrowany kościół znajdował się w złym stanie, mimo to przetrwał do końca XVII w.

W 1699 r. nowy, niewielki (12,5 x 9 m) zbudował ówczesny proboszcz i dziekan dobrzyński ks. Michał Jan Uński dzięki fundacji dziedzica Pawła Chudzewskiego. W 1714 r. zostało założone przy kościele Bractwo Trójcy Przenajświętszej.

Świątynia spłonęła w 1915 r. Do 1938 r. nabożeństwa odprawiano w prowizorycznej drewnianej kaplicy.

Obecny, murowany obiekt zbudował ks. Błażej Pszczółkowski w latach 1936-1938. Konsekrował go 9 października 1938 r. biskup pomocniczy Leon Wetmański. W czasie okupacji kościół był zamknięty. Ołtarz główny z nastawą z drewna dębowego z obrazami św. Marii Magdaleny i Świętej Trójcy. W bocznym ołtarzu mieści się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (XVIII w.), przywieziony z Równego (Wołyń) w 1945 r. przez ks. Stanisława Sikorskiego, kapłana diecezji łuckiej. Metalowa sukienka pochodzi z początku XVIII w.; z tego samego czasu zachowała się zabytkowa monstrancja. W drugim ołtarzu bocznym obraz św. Józefa. Ambona dębowa w kształcie łodzi.

Na cmentarzu przykościelnym znajduje się drewniana kostnica (I połowa XIX w.), konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana, czworoboczna, z dachem namiotowym.

W latach 2011-2018, staraniem kolejnych proboszczów: ks. Zbigniewa Załęckiego i ks. Zbigniewa Milczarka oraz parafian, zostały przeprowadzone liczne prace w mokowskiej świątyni. Nastąpił remont dachu, wymiana instalacji elektrycznej i podłączenie nowego systemu grzewczego. Odnowiono też ołtarz boczny, wymalowano cały kościół, a następnie zainstalowano na nim monitoring. Został też wyremontowany dach na plebanii parafialnej i ocieplono ściany tego obiektu. W 2018 r. została odnowiona w kościele malatura z 1968 r., pracę wykonali artyści malarze Tomasz i Maria Zywertowie z Pelplina.