Mława, Parafia Pw. Świętej Rodziny
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 06-500 Mława
23 655 34 56
mlawa.swietarodzina@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Biskup Płocki Stanisław Wielgus 24 listopada 2000 r. oddelegował ks. Sławomira Piotra Kowalskiego, wikariusza parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, do tworzenia nowej parafii. Dn. 14 grudnia 2000 r. ten sam biskup wystosował list do mieszkańców Mławy z wiadomością o utworzeniu nowej parafii, wydzielonej w całości z parafii św. Stanisława BM w Mławie.

Nowa wspólnota została erygowana pw. Świętej Rodziny przez biskupa płockiego Stanisława Wojciecha Wielgusa dekretem z dn. 13 maja 2001 r., a ks. Sławomir Piotr Kowalski został mianowany jej pierwszym proboszczem. Tego samego dnia biskup pomocniczy w Płocku Roman Adam Marcinkowski poświęcił tymczasową kaplicę, która służyła do sprawowania liturgii do 2008 r.

Prace ziemne przy budowie kościoła rozpoczęto 10 sierpnia 2002 r. Dn. 14 lipca 2009 r. biskup płocki Piotr Libera nadał kościołowi tytuł Matki Bożej Fatimskiej. Nowy kościół i ołtarz zostały poświęcone 13 września 2009 r. przez biskupa płockiego Piotra Liberę. W 2014 r. wykonano witraż Świętej Rodziny w rozecie, zaprojektowany w pracowni Szelągowskich w Słupnie.

 W 2017 r. zainstalowano w kościele dziewiętnastogłosowe organy, sprowadzone z austriackiej parafii Weitra, wykonane przez firmę Braci Rieger z Jaegersdorf w 1997 r.

W latach 2010-2012 wybudowano dom parafialny, zaś w 2012 r. utworzono przy parafii Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus. Obydwa obiekty zostały poświęcone dn. 18 września 2012 r. przez biskupa płockiego Piotra Liberę.