Łęg, Parafia Pw. Św. Katarzyny
Łęg Probostwo 31, 09-210 Drobin
24 260 32 17
leg@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Wydzielona z Bielska parafia Łęg została erygowana 2 października 1309 r. przez pochodzącego z niej biskupa Jana Wysokiego herbu Dołęga. Uposażył ją Włodzimierz, właściciel Łęgu. Około 1409 r. rozpoczęto budowę murowanego prezbiterium, do którego około 1470 r. dobudowano nawy z fundacji Mikołaja Dołęgi, kanonika płockiego. W 1598 r. kościół posiadał pięć ołtarzy, a pod belką tęczową znajdował się szósty.

Remonty świątyni przeprowadzano w latach 1712, 1725, 1817-1825, 1870 i 1875. W 1905 r. przez Adolfa Homana z Warszawy zbudowane zostały dziesięciogłosowe organy.

Ostatni kapitalny remont przeprowadzono w latach 1977-1987 staraniem ks. proboszcza Wojciecha Kazimierza Stasiaka i parafian, pod kierunkiem inż. architekta Henryka Siudera. Dokonano wówczas regotyzacji świątyni, zlikwidowano kolumny, przeprowadzono kapitalny remont więźby dachowej, wymieniono dach, tynki i instalację elektryczną. Kościół jest gotycki, orientowany, jednonawowy, murowany z cegły, prezbiterium i zakrystia ze skarbcem na podmurówce z kamieni polnych. Nawa, prezbiterium i kruchta ze stropem drewnianym, belkowanym, zakrystia i skarbiec ze sklepieniem kolebkowym.

W manierystycznym ołtarzu głównym z 1636 r. obrazy Matki Bożej Szkaplerznej, a z Trójcą Świętą na zasuwie, ufundowany przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego, sufragana płockiego, prepozyta norbertanek w Płocku (do Łęgu został przeniesiony w 1819 r. staraniem ks. Walentego Słupeckiego). Do zabytków sztuki sakralnej należą także: chrzcielnica barokowa z pierwszej połowy XVII w., Pietà o reminiscencjach gotyckich z XVI-XVII w. oraz figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XVII w. Na cmentarzu przykościelnym umieszczono granitową gotycką kropielnicę, rzeźbę Niepokalanego Poczęcia NMP z drugiej poł. XIX w., nagrobek Adolfa Kleniewskiego (zm. 1871).

W ostatnich latach dokonano gruntownej konserwacji ołtarza. W latach 2006-2010 staraniem proboszcza ks. Teofila Kapuścińskiego przywrócono do użytku dwa ołtarze boczne (Matki Bożej Bolesnej i św. Katarzyny). Ufundowano również dwa dzwony („Maryja” i „Katarzyna”). W latach 2010-2014 staraniem ks. Andrzeja Marchlewskiego parafianie ufundowali cztery witraże w prezbiterium.