Kraszewo, Parafia Pw. Św. Zygmunta (źródło: wikipedia)
Kraszewo 40, 06-456 Ojrzeń
23 671 80 46
kraszewo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy i św. Wawrzyńca w Kraszewie fundowany był prawdopodobnie w II poł. XIV w. Dopiero z 1449 r.  pochodzi pierwsza wiadomość źródłowa o tutejszym wikariuszu. Murowaną kaplicę św. Anny, zakrystię i skarbiec wzniesiono być może w II poł. XVI w.; wówczas położono także fundamenty, a nawet wzniesiono część murów kościoła. Zapewne śmierć fundatora przeszkodziła dokończyć rozpoczętą pracę.

Z informacji pochodzącej z 1599 r. wynika, że do murowanej ściany północnej dostawiono trzy drewniane na murowanej podstawie. Świątynia posiadała drewniany sufit i trzy ołtarze; w głównym mieściły się obrazy: Zwiastowania NMP, św. św. Wawrzyńca i Stanisława oraz Trójcy Świętej. Boczne ołtarze poświęcone były: Matce Bożej, św. Annie i Chrystusowi Ukrzyżowanemu. W II poł. XVII w. kościół uległ znacznej dewastacji. Część drewnianą odbudował przed 1775 r. Mikołaj Modzelewski, sędzia ziemski ciechanowski; w tej formie kościół przetrwał do dzisiaj. Następne gruntowne prace restauracyjne prowadzono w latach 1825 i 1973; założono podwaliny pod część drewnianą, nowy sufit, więźbę dachową, a kościół pokryto blachą. W 1817 r. znajdowały się w kościele pięciogłosowe organy, natomiast w 1970 r. w ankiecie Ośrodka Dokumentacji Zabytków zapisano istnienie instrumentu ośmiogłosowego.

W otoczeniu kościoła drewniana dzwonnica z przełomu XVII i XVIII w. konstrukcji słupowej, oszalowana, oraz zabytkowy nagrobek w kształcie obelisku Grób Familijny Hrabiów Kicińskich, Brunona Kicińskiego (1797-1844), dziedzica dóbr Ojrzenia, który w 1821 r. założył Kurjer Warszawski, i jego córki Haliny.

W barokowym ołtarzu głównym z 1720 r. znajduje się obraz Trójcy Świętej, zasłaniany obrazem św. Anny; boczny ołtarz Matki Bożej Różańcowej z I poł. XVIII w., ołtarz św. Antoniego w kaplicy oraz ambona barokowo-ludowa z datą 1726. Zachowały się ponadto: zabytkowy kielich mszalny (1611 r.), relikwiarzyk kartuszowy z filigranu św. Stanisława Kostki (XVIII w.) oraz nagrobek Jana Franciszka Kucharskiego z 1667 r.