Koziczynek, Parafia Pw. Św. Dionizego (Fot. Sławomir Milejski)
Koziczyn 54, 06-461 Regimin
607 093 899
koziczynek@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy erygowano zapewne w II poł. XIV w. Biskup płocki Paweł Giżycki w dniu 19 lipca 1458 r., na prośbę szlachty z Kołak, przyłączył tę wieś do kościoła w Koziczynie. W 1486 i 1565 r. kolatorzy i proboszczowie ufundowali ołtarze z przywiązanymi do nich obowiązkami odprawiania Mszy św. W 1599 r. w konsekrowanym kościele znajdowało się pięć ołtarzy: w głównym obrazy przedstawiały Mękę Pańską; boczne ołtarze poświęcone były: Przemienieniu Pańskiemu, Zwiastowaniu NMP oraz św. św. Leonardowi i Mikołajowi.

Bardzo zniszczony kościół przetrwał do II poł. XVIII w. W latach 1781-1782 ks. Andrzej Roman z fundacji kolatora – łowczego ciechanowskiego W. Lasockiego, zbudował obecną, również drewnianą, świątynię (25 x 13 m), konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, przenosząc do niej ołtarze z dawnego kościoła. Restaurowano ją w latach 1872 i 1913. Z dawnego wyposażenia wnętrza zachowały się: główny ołtarz z obrazem Świętej Trójcy i rzeźbami czterech Ewangelistów (XVIII w.), trzy ołtarze boczne (XVIII w.) oraz ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (XIX w.). Polichromię wykonał Henryk Domurat (1957). Siedmiogłosowe organy z ok. 1904 r. pochodzą z warsztatu Andrzeja Blomberga. Dzwonnica drewniana, konstrukcji słupowej, na planie kwadratu, z XIX w. W latach 1982-1984 staraniem ks. Henryka Lubińskiego i parafian podjęto remont kościoła.

Na początku XXI w. dokonano renowacji głównego ołtarza świątyni i przeprowadzono generalny remont dziewiętnastowiecznej dzwonnicy. W 2018 r. rozpoczęto grodzenie cmentarza grzebalnego. Obecnie nazwa miejscowości, gdzie znajduje się parafia Koziczynek, brzmi Koziczyn.