Jeżewo, Parafia Pw. Św. Bartłomieja Apostoła
Jeżewo 7, 09-226 Zawidz Kościelny
24 276 67 03
jezewo@diecezjaplocka.pl
www.parafiajezewo.pl
Udostępnij:

Miejscowość wspomniana została w źródłach po raz pierwszy w 1379 r. wraz ze wzmianką o parafii. Do rodziny Jeżewskich należała z przerwami do poł. XIX w. Kościół parafialny powstał tu zapewne już w XIII w. W 1410 r. w Jeżewie zatrzymał się król Władysław Jagiełło, zdążając z wojskami pod Grunwald.

Murowaną świątynię pod koniec XV w. wznieśli prawdopodobnie Dominik i Jan Jeżewscy, kanonicy płoccy, zapewne także kolejni tutejsi proboszczowie. W 1598 r. murowany, konsekrowany kościół pw. św. Bartłomieja miał drewniany sufit, w ołtarzu głównym mieściła się rzeźba Matki Bożej w otoczeniu innych świętych, a ołtarze boczne poświęcone były: św. Andrzejowi i św. Mikołajowi, zapewne współpatronom świątyni. Na środku kościoła stał ołtarz do składania ofiar przez wiernych. Ok. 1740 r. nastąpiła przebudowa obiektu na trójnawowy, remontowany następnie w 1791 r. kosztem gen. Jeżewskiego. Kościół jest orientowany, murowany z cegły, tynkowany, na planie wydłużonego ośmioboku. W 1817 r. w świątyni były cztery ołtarze: w głównym znajdował się obraz Wniebowzięcia NMP (obecnie obraz NMP Częstochowskiej). Ołtarz boczny Matki Bożej Różańcowej, ufundowano zapewne wraz z bractwem, erygowanym 1763 r., które powstało na podstawie zapisu Antoniego Bagieńskiego, wicepisarza grodzkiego płockiego. Do dziś zachowały się ołtarze:  św. Bartłomieja i św. Antoniego. Na przełomie XVIII i XIX w. w parafii Jeżewo czynnie działali płoccy dominikanie, pełnili nawet funkcję jej komendarzy.

W 1975 r. ufundowano dwunastogłosowe organy z pracowni Czesława Kruszewskiego z Warszawy. Zachowały się: późnobarokowa chrzcielnica i granitowa kropielnica (XVIII w.).

Liczne prace remontowe i modernizujące jeżewską świątynię miały miejsce po II wojnie światowej staraniem ks. Ignacego Prądzyńskiego. Staraniem ks. Marka Andrzeja Piotrowskiego pomalowano kościół wewnątrz i wyremontowano plebanię. Kolejne prace parafianie prowadzą pod kierunkiem ks. Dariusza Zbigniewa Pergóła: w 2011 r. zakupiono nowy ołtarz i ambonę, wykonano nowe oświetlenie kościoła, w 2014 r. odmalowano go wewnątrz, odnowiono stacje Drogi Krzyżowej, sprawiono nowe witraże: Matki Bożej i św. Józefa (2019 r.), św. Barbary, św. Franciszka, św. Jadwigi, św. Piotra Apostoła (2020 r.).