Gozdowo, Parafia Pw. Wszystkich Świętych
ul. Krystyny Gozdawy 33, 09-213 Gozdowo
24 276 21 69
gozdowo@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Krystyn Gozdawa, wojewody czerski, 15 sierpnia 1305 r. ufundował parafię w Gozdowie, gnieździe rodowym mazowieckich Gozdawitów, którą erygował 18 lipca 1305 r. biskup płocki Jan Wysocki. Pierwszą świątynię z drewna wzniesiono kosztem Stanisława Niszczyckiego, kasztelana raciąskiego, oraz Antoniego Karskiego, dziedzica Rempina. Z akt wizytacyjnych z 1598 r. wiadomo, że istniał drewniany, konsekrowany kościół. Być może dotrwał on do początku XVIII w., kiedy to w 1735 r. wybudowano kolejną drewnianą świątynię. Kościół ten po stu latach rozebrano lub gruntownie zmodernizowano w latach 1846-1847 r. i w takim stanie dotrwał do końca XIX w. Liczył wówczas cztery ołtarze.

W 1883 r. Marian Leon Kuskowski herbu Junosza z żoną Florentyną Antoniną L. z domu Sikorską zapisali 28 tysięcy rubli na budowę kościoła murowanego w Gozdowie. Fundatorów upamiętniono na filarze wewnątrz kościoła i na portretach. Obecny, murowany, neogotycki kościół z trzema wieżami zbudowano w latach 1898-1908 według projektu architektów Edwarda Cichockiego i Jana Hinza. Budowę rozpoczął wmurowaniem kamienia węgielniego 22 maja 1898 r. ks. proboszcz Andrzej Lewandowski, który zmarł w 1901 r., a po jego śmierci dokończył ks. Józef Piekut. Konsekrował go 7 października 1909 r. biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski. W 1901 r. ustawiono w nim siedemnastogłosowy instrument z fabryki Dominika Biernackiego. W 1956 r. projekt polichromii wykonał Władysław Drapiewski, po którego śmierci od 1961 r. prace kontynuowali bracia Leon i Kazimierz Drapiewscy. Kościół zdobią bogato rzeźbione, neogotyckie ołtarze; w głównym rzeźby postaci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, boczne ołtarze zaś z rzeźbami Serca Jezusowego i św. Antoniego.

W latach 1942-1945 świątynia była zamknięta. Kościół wyposażony jest w ołtarz główny z bogatą nastawą oraz boczne: Serca Jezusowego i św. Antoniego. Dekretem biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego z dn. 28 marca 1994 r. ustanowiono odpust parafialny ku czci św. Antoniego Padewskiego, obchodzony ipsa die lub w niedzielę około uroczystości.

Ks. Marian Obojski zbudował nowy dom parafialny i rozpoczął w 1990 r. budowę kaplicy w Kolczynie. Została ona ukończona przez ks. Stanisława Opolskiego, a poświęcił ją 23 czerwca 2002 r. biskup płocki Stanisław Wojciech Wielgus. W ostatnich latach kościół i wieże zostały pokryte blachą miedzianą. Powiększono i ogrodzono cmentarz grzebalny oraz wyremontowano plebanię.