Góra, Parafia Pw. Św. Jakuba Apostoła
Nowa Góra, ul. Płocka 11, 09-440 Staroźreby
24 261 81 89
gora@diecezjaplocka.pl
https://parafiagora.pl/
Udostępnij:

Wieś wzmiankowana jest w 1349 r., od końca XIV w. w rękach drobnej szlachty herbu Bogoria. W XVI w. współwłaścicielem był Stanisław Górski, historyk, sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski i dziekan płocki (zm. 1572 r.), a potem Jan Górski, sekretarz króla Zygmunta Augusta, późniejszy archidiakon płocki. W rękach Krasińskich w XVII-XVIII w.

Parafia powstała być może już w XII w., pierwsze wzmianki o kościele dopiero z 1430 r. W 1571 r. nowy kościół drewniany wystawiono staraniem Górskich pw. św. Jakuba i św. Krzyża, z trzema ołtarzami i malowanym prezbiterium. Kolejną świątynię wzniesiono w 1738 r., konsekrował ja w 1739 r. biskup sufragan płocki Marcin Załuski herbu Junosza. Na początku XIX w. znajdowała się w złym stanie, dlatego w 1839 r., staraniem ks. Stanisława Osieckiego i rodziny Kołaczkowskich wybudowano nowy kościół drewniany, poświęcony przez proboszcza 6 grudnia 1840 r. Restaurowano go w 1894 r., następnie był remontowany w 1955 r. po zniszczeniach wojennych, odnawiany w latach 1965-1966. Kościół jest konstrukcji zrębowej, wzmocniony lisicami, oszalowany, na podmurówce z kamieni pomnych, orientowany. Nawa prostokątna, od północy przybudówka otwarta ku prezbiterium, chór wsparty na dwóch słupach. Na kalenicy dachu ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z cebulastym hełmem. Ołtarz główny w stylu regencji z ok. 1740 r., w polu głównym figura Matki Boskiej, na zasuwie obraz św. Jakuba. Ołtarze boczne w stylu regencji z 2 ćw. XVIII w.; w prawym obraz Matki Bożej Różańcowej ze św. Dominikiem z XVIII w. oraz obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy; w lewym krucyfiks i obraz Serca Jezusowego. W kaplicy północnej ołtarzyk z XVIII w. z obrazem św. Józefa z Dzieciątkiem. Ambona neogotycka z II połowy XIX w. Chrzcielnica rokokowa z 3 ćw. XVIII w. w formie dekoracyjnej wazy. Siedmiogłosowe organy o trakturze mechanicznej z fabryki Józefa Szymańskiego z Warszawy z 1874 r. Stalle w prezbiterium i dwa komplety ławek o charakterze rokokowym z II połowy XVIII w. Ściany z polichromią. Plebania późnoklasycystyczna z II połowy XIX w., murowana z cegły, otynkowana. Dzwonnica murowana z cegły, trzyarkadowa.

Na terenie parafii Góra w latach 1391-1778 istniała parafia Żochowo z kościołem pw. św. Mikołaja i św. Doroty, który w I połowie XVIII w. uległ ruinie. Wówczas wioski parafii (Żochowo, Falęcino, Krakuty, Płona, Rogowo, Pięcina, Bilino, Szarzyno) wcielono do parafii Góra.

Staraniem ks. Wiesława Waldemara Leszczyńskiego i parafian przeprowadzono gruntowna renowację kościoła: został podniesiony i postawiony na nowym fundamencie, poprawiono więźbę dachową, założono nowy strop drewniany, zmieniono poszycie dachu i pomalowano go. Wykonano nowe ławki i boazerię wnętrza. Odnowione zostały wszystkie ołtarze, ambona, chrzcielnica i malatura. Założono nowe schody granitowe i chodnik procesyjny. W 2012 r. zakupiono nowe, rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej.