Goleszyn, Parafia Pw. Św. Mateusza (fot. Przemysław Jahr / Wikimedia Commons)
ul. Niepodległości 13, 09-200 Sierpc
24 276 11 16
goleszyn@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:

Miejscowość wymieniona została ok. 1230 r. wśród posiadłości biskupstwa płockiego. Natomiast pierwsza wzmianka o kościele, którego fundatorem był zapewne biskup płocki Jakub z Korzkwi (ok. 1400 r.), pochodzi z 1418 r. W 1598 r. w drewnianym, konsekrowanym kościele pw. św. Mateusza były trzy ołtarze: w głównym znajdował się tryptyk z rzeźbą Matki Bożej, a boczne poświęcone były św. Mateuszowi i św. Grzegorzowi. Zniszczona, ok. poł. XVIII w. chyląca się ku upadkowi świątynia, przetrwała jeszcze kilkanaście lat. W 1759 r. G. Turowski zawarł kontrakt na budowę nowego kościoła, zbudowanego w latach 1762-1765 staraniem Ignacego i Szczepana Miszewskich, właścicieli Goleszyna. Pod wezwaniem świętych Mateusza i Małgorzaty konsekrował go 26 października 1788 r. biskup sufragan płocki Wojciech Józef Gadomski herbu Rola. W ołtarzu głównym umieszczono gotycką rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem, która obecnie znajduje się w bocznym ołtarzu, zasłaniana obrazem św. Mateusza. W górze mieścił się pochodzący ze starego kościoła obraz św. Małgorzaty (koniec XVII w.). Ołtarze boczne (z okresu budowy świątyni) miały po trzy obrazy: na zasuwach główne obrazy przedstawiały św. św. Wincentego i Antoniego; pod zasuwami zaś Ukrzyżowanie i Przemienienie Pańskie; w górze zaś znajdowały się obrazy Zaślubin NMP i św. Franciszka Salezego. Niektóre z nich zachowały się do dziś. Chrzcielnica i konfesjonał pochodzą z XVIII w. W 1979 r. Czesław Kruszewski z Warszawy zbudował dziesięciogłosowe organy o trakturze pneumatycznej w miejsce barokowego pozytywu z 1796 r., remontowane w 2015 r. przez Józefa Mossakowskiego z Grudziądza.

Na mocy decyzji biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego od 15 kwietnia do 30 listopada 1991 r. dokonano rozbudowy kościoła według projektu inżynierów Maria Rerutkiewicz i Krzysztof Hibnera. Został on poświęcony przez biskupa pomocniczego Romana Adama Marcinkowskiego 23 maja 1993 r. W 2004 r. goleszyńska świątynia zyskała nową malaturę i wyremontowano organy. W tym też roku nastąpił generalny remont plebanii parafialnej, zbudowanej przed 1939 r.