Glinojeck, Parafia Pw. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika
ul. Kościelna 1, 06-450 Glinojeck
23 674 00 42
glinojeck@diecezjaplocka.pl
www.parafiaglinojeck.pl
Udostępnij:

Parafia w Glinojecku powstał prawdopodobnie ok. połowy XIII w. Z początku XV w. pochodzi pierwsza wiadomość o proboszczu. W 1598 r. istniał tu drewniany, niekonsekrowany kościół pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika, wystawiony po spaleniu się poprzedniej świątyni. Prezbiterium miało jedną ścianę murowaną, pokrytą malowidłami, która wraz ze sklepioną zakrystią i skarbcem pozostała zapewne z kościoła dawnego. W nawie głównego ołtarza mieścił się malowany tryptyk z obrazami: Trójcy Św., Matki Bożej i św. Stanisława. Dwa ołtarze boczne poświęcone były: Matce Bożej i św. Annie. W 1739 r. wzmocniono kościół podmurówką. Ok. 1750 r. wzniesiono nową świątynię, którą konsekrował w 1758 r. sufragan włocławski biskup Franciszek Kanigowski. Z informacji pochodzącej z 1817 r., wynika, że w kościele znajdowały się cztery ołtarze; jego dach wymagał wówczas gruntownego remontu. Obiekt został spalony przez Niemców 25 kwietnia 1915 r. Do końca I wojny nabożeństwa odprawiano w przerobionym na kaplicę magazynie cukrowni. W 1918 r. ks. Stanisław Józef Augustyński wzniósł drewniany kościół, który służył wiernym do 1992 r., kiedy został rozebrany. 

Budową nowej świątyni zajęli się kolejni księża proboszczowie: ks. Józef Jaworski i ks. Franciszek Gal, który w latach 1980-1988 doprowadził do jej szczęśliwego zakończenia. Projektantem był architekt Jan Laube, konstruktorem Andrzej Żurawski, obydwaj z Politechniki Warszawskiej, prace nadzorował inżynier Stanisław Oziembło z Płocka Dn. 5 września 1982 r. kamień węgielny z fundamentów bazyliki św. Piotra na Watykanie, poświęcony przez św. Jana Pawła II 22 sierpnia 1979 r., w podstawę 30-metrowej wieży wmurował biskup płocki Bogdan Marian Sikorski. Nową, obszerną, murowaną świątynię pw. Chrystusa Odkupiciela konsekrował 8 maja 1988 r. biskup pomocniczy Jan Wosiński. W wieży trzy dzwony.

Wystrój wnętrza projektowali: Jan Laube i ks. Franciszek Gal. Rzeźbiarz ludowy Andrzej Staszewski z Krajewa Wielkiego wykonał figurę Chrystusa Ukrzyżowanego do krzyża na ścianę ołtarzową. Stacje Drogi Krzyżowej namalował Przemysław Brykalski z Warszawy. Tabernakulum z blachy mosiężnej wykonał Tadeusz Białowarczuk z Komorowa; stolarkę zaś Jerzy Stawowy z synami z Zakroczymia. Ołtarz główny ze starego kościoła z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczono w kaplicy bocznej. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: rzeźby św. Apostołów Piotra i Pawła z poł. XVIII w. oraz chrzcielnica podtrzymywana przez unoszącego się anioła z XVIII w.

Staraniem ks. Adama Zdzisława Staniszewskiego i parafian kościół został docieplony i pomalowany na zewnątrz oraz wykonano inne ważne prace renowacyjne w jego otoczeniu. 

W 1993 r. Glinojeck otrzymał status miasta. W 2002 r. został utworzony cmentarz komunalny z kaplicą cmentarną, którą poświęcił biskup pomocniczy Roman Adam Marcinkowski.