Czermno, Parafia Pw. Św. Wawrzyńca (Autorstwa Ciacho5 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62983715)
Czermno 55, 09-530 Gąbin
24 277 14 01
czermno@diecezjaplocka.pl
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Pierwsza wzmianka o wsi Czermno pochodzi z 1341 r. Około 1450 r. został zbudowany kościół, który był świątynią filialną parafii Troszyn. W 1552 r. wojewoda płocki i starosta gostyniński Feliks Szreński oraz Barbara z Kościeleckich Szreńska uposażyli probostwo w Czermnie, a biskup poznański Andrzej Czarnkowski w 1555 r. darował proboszczowi dziesięcinę z Topólna. Proboszczowie troszyńscy rezydowali w Czermnie od końca XVIII w. Około 1666 r. staraniem ks. proboszcza Jana Jurkowicza został wzniesiony kolejny drewniany kościół, rozebrany po II wojnie światowej. W czasie okupacji w dekanatach: gąbińskim i gostynińskim od października 1941 r. do końca wojny duszpasterzował tylko jeden kapłan – Wincenty Helenowski.

W 1938 r. ks. proboszcz Wincenty Helenowski zakupił dwie działki pod budowę nowego kościoła.  W 1939 r. zostały wykonane jedynie jego fundamenty. Gdy w 1945 r. proboszczem został ks. Władysław Chrzanowski, już od 1947 r. kontynuował prace według projektu Aleksandra Szaniawskiego. Budowę ukończono w 1952 r., a konsekrował ją pw. św. Wawrzyńca 10 sierpnia 1952 r. biskup płocki Tadeusz Paweł Zakrzewski.

Wkrótce okazało się, że konstrukcja stropu jest wadliwa i wymaga remontów, które przeprowadził w latach 1961-1962 ks. Stanisław Pilitowski; stropy zostały wzmocnione przez dostawienie filarów według projektu inż. Stanisława Oziembły.

W latach 1997-1999 ks. proboszcz Tadeusz Żerdziewski na cmentarzu grzebalnym wybudował kaplicę według projektu inż. Jana Lemańskiego. Poświęcił ją 14 listopada 1999 r. biskup płocki Stanisław Wojciech Wielgus.

W ostatnich latach staraniem ks. Tadeusza Żerdziewskiego i parafian przeprowadzono liczne remonty kościoła, m.in. wstawiono szesnaście okien i zamontowano szesnaście witraży, wymieniono okna na wieży kościoła, wykonano nowe ławki dębowe i tabernakulum.