Ciechanów, Parafia Pw. Św. Piotra Apostoła (1)
ul. Stanisława Wyspiańskiego 25, 06-400 Ciechanów
798 903 902
piotrciechanow@yahoo.pl
www.piotrciechanow.com
Udostępnij:
Aby wyświetlić tę zawartość, zaakceptuj marketingowe pliki cookie.

Parafię erygował 23 kwietnia 1982 r. biskup płocki Bogdan Sikorski (dekret wszedł w życie 3 maja 1982 r.), wydzielając ją z macierzystej parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie. Dn. 26 kwietnia 1982 r. ks. Czesław Głowicki został mianowany wikariuszem zastępcą proboszcza parafii pw. św. Piotra. Pierwszym proboszczem był ks. Lucjan Rawa, który od 1 lipca 1982 r. przystąpił do gromadzenia materiałów i sporządzania planów budowy nowego kościoła i plebanii parafialnej. W1982 r. biskup płocki Bogdan Marian Sikorski poświęcił prowizoryczny barak, dedykowany Jezusowi Miłosiernemu, służący do modlitwy parafii (pochodził z budowy mostu Grota-Roweckiego w Warszawie).

Od marca 1984 r. proboszczem był ks. Jan Włoczewski. W lipcu 1986 r. uzyskano pozwolenie na budowę kościoła i wkrótce ją rozpoczęto. Projektantem kościoła był Zbigniew Pochwała z Olsztyna. W dn. 3-11 maja 1986 r. ojcowie redemptoryści z Wrocława przeprowadzili pierwsze misje święte w parafii.

Kolejnym proboszczem od 1988 r. został ks. Eugeniusz Graczyk, który z pomocą parafian dopełnił dzieła budowy kościoła i plebanii. W 1994 r. w wieży kościelnej umieszczono trzy dzwony: Piotr Apostoł, Jan Paweł II i Maryja Królowa Polski, wykonane w ludwisarni Felczyńskich w Gliwicach. Ołtarz główny z nastawą i ambona z białego marmuru wykonano w 1995 r.

20 kwietnia 1997 r. biskup płocki Zygmunt Kamiński poświęcił kościół parafialny pw. Chrystusa Miłosiernego. W świątyni znajduje się figura z brązu Chrystusa Miłosiernego, zaprojektowana w 1995 r. przez Gustawa Zemłę, oraz stacje Drogi Krzyżowej tego samego autora. Zaprojektował on również tabernakulum, wykonane przez Tadeusza Białowarczuka. Parafia korzysta z nowej przestronnej plebanii. 22 kwietnia 2001 r. biskup płocki Stanisław Wielgus poświęcił nowe, 23-głosowe organy, wykonane przez firmę Truszczyńskiego z Warszawy. W 2005 r. założono nowe witraże w dziesięciu oknach świątyni, wytworzone w firmie Godlewskich z Ciechanowca, a w 2006 r. pomalowano wnętrze całego kościoła. W 2017 r. umieszczono w ołtarzu głównym nowe rzeźby Dwunastu Apostołów, wykonane przez ciechanowskiego artystę Marka Zalewskiego.