Blichowo, Parafia Pw. Św. Anny
Blichowo 57, 09-454 Bulkowo
24 265 13 21
blichowo@diecezjaplocka.pl
www.parafiablichowo.pl
Udostępnij:

W XV i XVI w. wieś należała do Blichowskich herbu Prus II. Parafia została erygowana prawdopodobnie w I poł. XIV w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1441 r. W XVI w. istniał tu drewniany kościół pod wezwaniem św. Anny, do którego dobudowano drewnianą kaplicę, rozebraną ok. 1590 r. Kościół przetrwał prawdopodobnie do początku XVIII w. Gruntownie został przebudowany lub wystawiony na nowo w latach 1725-1728, staraniem proboszcza ks. Wawrzyńca Żywickiego, z fundacji Marianny ze Skarbków i Andrzeja Zaborowskiego, podstolego łomżyńskiego. Znajdowały się w nim cztery ołtarze. Gruntowne remonty przeprowadzono m.in. w r. 1805 i 1870 oraz po wojnie. W 1882 r. Ernest H. Biernacki wykonał w świątyni siedmiogłosowe organy o trakturze mechanicznej. W latach 1935-1936 miała miejsce rozbudowa kościoła według projektu Stanisława i Tadeusza Jakimowiczów z 1933 r. Przedłużono wówczas nawę, jej przekrycie i prezbiterium otrzymało wspólną kolebkę. Polichromię wykonał i zaprojektował po 1946 r. Władysław Drapiewski. Kościół jest drewniany, orientowany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany, na otynkowanej podmurówce. Ołtarz główny św. Jana Nepomucena z XVII/XVIII w. i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z 1882 r., na zasuwie św. Anna nauczająca Maryję z 1912 r. Ołtarze boczne: św. Józefa i św. Barbary z 1 ćw. XVIII w. (przeniesiony z kościoła w Łubkach); ołtarz Ukrzyżowania z krucyfiksem barokowym z XVII w. Ambona barokowa z 1 ćw. XVIII w. Chrzcielnica barokowa z XVIII w. Na cmentarzu kościelnym dzwonnica z poł. XIX w. z sygnaturką z datą 1852.

W czasie okupacji niemieckiej, od 1941 r. kościół był zamknięty, a ówczesny proboszcz ks. Antoni Walczak zginął w Działdowie.

W 1779 r. do parafii Blichowo przyłączono kościół parafialny pod wezwaniem św. Aleksego w Łubkach. Parafia ta powstała prawdopodobnie w XV w.; pierwsza wiadomość o niej pochodzi z 1441 r. W XVI w. istniał w Łubkach drewniany kościół konsekrowany, mający malowany sufit i ściany; znajdowały się w nim wówczas trzy ołtarze. Świątynia ta dotrwała do poł. XVIII w. Nową wystawił w 1750 r. Błażej Krasiński z Krasnego. Kościół ten jako filialny dotrwał do 1880 r. Do parafii w Łubkach, która została wydzielona prawdopodobnie z par. Blichowo ok. 1400 r., należały następujące wioski: Ostrykowo, Szulbory, Łubki i Słupca.

W latach 2000-2018, staraniem proboszcza parafii Blichowo ks. Włodzimierza Dzieńkowskiego, dokonano wielu prac budowlanych i unowocześniających, m.in.: zawieszono jubileuszowy dzwon „Święta Anna”, a w kościele parafialnym zainstalowano nową aparaturę nagłaśniającą i lampy grzewcze, wyremontowano więźbę dachową, dokonano konserwacji głównego i bocznego ołtarza oraz chrzcielnicy, zbudowano granitową drogę procesyjną i nowy parking przy kościele.