ks. kan. dr Dariusz Rogowski

Notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych

ks. kan. dr Andrzej Rojewski

Kapelan Domu Seniora Leonianum Emeryt

ks. kan. mgr Paweł Rokicki

Współpracownik lokalny w Nuncajturze Apostolskiej w Polsce Kierownik Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej, Popowo