Kuria

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY Kurii Diecezjalnej Płockiej

ul. Tumska 3; 09-402 Płock
e-mail: kuria@diecezjaplocka.pl 

KANCELARIA KURII

Kanclerz
ks. kan. mgr Robert Banasiak
tel. 24 / 268-04-52 (centrex 133)
e-mail: kanclerz@diecezjaplocka.pl

Notariusz
ks. mgr Krzysztof Stawicki
tel. 24 / 262 26 40 (centrex 114)
fax. 24 / 262 67 16
e-mail: notariusz@diecezjaplocka.pl

Sekretarz asystent 
oraz rzecznik prasowy Diecezji Płockiej
dr Elżbieta Grzybowska
tel. 24 / 268-04-51 (centrex 132)
e-mail: elzbieta.grzybowska@diecezjaplocka.pl

Pracownik archiwum
ks. kan. dr Andrzej Aleksander Zakrzewski
e-mail: andrzej.zakrzewski@diecezjaplocka.pl
tel. 24 / 268-04-54 (centrex 135)    

SEKRETARZ BISKUPA PŁOCKIEGO

ks. kan. mgr Jarosław Mokrzanowski
tel. praca 24 / 268-04-50 (centrex 131)
tel. kom 609 838 997
e-mail:jaroslaw.mokrzanowski@diecezjaplocka.pl 

SEKRETARZ BISKUPA POMOCNICZEGO

ks. mgr Jakub Kępczyński
tel. praca 24 / 268-04-50 (centrex 131)
tel. kom 507 674 424
e-mail:jakub.kepczynski@diecezjaplocka.pl 

REFERAT FINANSOWY

Ekonom diecezjalny
ks. kan. mgr Roman Bagiński 
tel. 24 / 266-49-08 (centrex 117)
e-mail: roman.baginski@diecezjaplocka.pl

Księgowa
Katarzyna Dobrzeniak
tel. 24/ 268-04-53 (centrex 134) 
e-mail:katarzyna.dobrzeniak@diecezjaplocka.pl

NIP: 774 18 65 530

nr konta: 64 1240 1721 1111 0000 0725 9186

Postępowanie przetargowe dla przedsięwzięcia pn. "Zmniejszenie zużycia energii w budynkach Diecezji Płockiej" TUTAJ >>>

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI Kurii Diecezjalnej Płockiej

tel. 24 / 262-85-99 (centrex 116)
www.duszpasterski.pl

Dyrektor
ks. dr Marcin Sadowski
tel. 24 / 268-04-55 (centrex 136)
e-mail:marcin.sadowski@diecezjaplocka.pl

Sekretariat
s. mgr Joanna Kawczyńska
tel. 24 / 262-85-99 (centrex 116)
e-mail:joanna.kawczynska@diecezjaplocka.pl

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY Kurii Diecezjalnej Płockiej

https://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/

Dyrektor
ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski 
tel. 24 / 268-04-61 
e-mail:  grzegorz.zakrzewski@diecezjaplocka.pl 

Pracownik Wydziału
ks. mgr Paweł Sobiecki
tel. 24/ 268-04-62
e-mail: pawel.sobiecki@diecezjaplocka.pl 

Sekretariat
s. mgr Dominika Ewa Dudzik CSP
tel. 24/ 262-68-45 
e-mail: dominika.dudzik@diecezjaplocka.pl 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I SZTUKI SAKRALNEJ Kurii Diecezjalnej Płockiej

Dyrektor
ks. kan. mgr Ryszard Paradowski
tel. 24 / 268-04-60 (centrex 141)
e-mail: ryszard.paradowski@diecezjaplocka.pl

WYDZIAŁ DS. NOWEJ EWANGELIZACJI Kurii Diecezjalnej Płockiej

www.nowaewangelizacja.com.pl

WYDZIAŁ DS. RODZIN Kurii Diecezjalnej Płockiej

www.plockierodziny.pl

Dyrektor
ks. dr Wojciech Kućko
tel. 24/ 262-66-22 (centrex 330)
e-mail:wojciech.kucko@diecezjaplocka.pl

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
dr Witold Wybult
tel. 24/262-43-23 (centrex 153)
e-mail: witold.wybult@diecezjaplocka.pl

DIECEZJALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH