Umywać nogi

A ile ksiądz zarabia i co właściwie robi...? Umywa nogi!

Ziemia_Swięta_07_125

Czas na kolejne, święte Triduum Paschalne, czyli na najważniejsze świętowanie w naszym chrześcijaństwie. Rozmawiałem z uczniami na religii o tym świętowaniu. Słowo pascha najczęściej kojarzyło się z ciastem. A to przecież sedno naszego życia – ta PASCHA to: PRZEJŚCIE. Przechodzimy po pasach na ulicy, z klasy do klasy, z parafii do parafii, ze stanu wolnego do małżeństwa. Dużo tych przejść mamy… A w tym naszym świętowaniu chodzi o przejście ze śmierci grzechu do życia w łasce. Dokonuje się ono mocą Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Przygotowałem wraz z młodzieżą grób dla Jezusa w naszym kościele (już piąty). Lubię to robić. Przygotowania trwają najczęściej od adwentu: pomysł, możliwości, przesłanie. Nie narodził się Jezus, a grób Mu już szykują…

Dzisiaj uczestniczyłem w pięknie przygotowanych szkolnych misteriach o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dobrze, że nauczyciele to robią. Dzieci przynajmniej będą wiedzieć, jakie kartki wysyłać na Święta z życzeniami! W tych inscenizacjach przejawiała się myśl, że powołaniem chrześcijanina jest krzyż. I jeśli patrzymy na te święte dni Triduum Paschalnego w świetle wiary w Zmartwychwstałego, to każdy z nas może obmyć drugiemu nogi. Może stanąć z odwagą wobec krzyża, wziąć swój krzyż i z miłością go pocałować, objąć. A to dlatego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał!

Jutro Wielki Czwartek. Ostatnio tak często i namiętnie w mediach odmieniane jest przez wszystkie przypadki słowo: ksiądz. A to pewnie dlatego, że kapłaństwo to wielka i ważna rzecz! Dobrze, że ludzie mówią o kapłanach. Dzisiaj np. zastanawiają się dziennikarze nad tym, ile ksiądz zarabia i co właściwie robi.

Ta scena z Wieczernika – obmycie nóg apostołom przez Jezusa – jest dobrą ilustracją do ukazania powołania kapłańskiego. Obmywam zmęczone nogi: w konfesjonale, na Eucharystii, podczas rekolekcji, w rozmowach, na katechezie, w sieci. Mój siostrzeniec Artur (kiedy miał siedem, osiem lat, często pytał mnie: „wujek, może nogi ci umyć”? Wzruszał mnie tą ewangeliczną szczerością. Jakim powinien być ksiądz Twoich marzeń? Modlisz się za niego? Refleksji wielkoczwartkowych nadszedł czas…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę