Tryptyk sakramentalny

Sakramenty są naszą drogą do zbawienia w Kościele. Zapraszam do ich odnawiania i wdzięczności za ten dar...

Wiosna_07_027Jasna Góra oraz Ikona Czarnej Madonny znów przemówiły do nas. Cieszyliśmy się  z bliskości z naszą Matką. Mogliśmy podejść jak najbliżej Obrazu i kontemplować  obecność Maryi i Jej Syna. Mieliśmy dużo czasu, aby spojrzeć w oczy Matki. Każdemu z pielgrzymów coś powiedziała. Mnie też coś szepnęła.

W lipcu tego roku minie 5 lat mojej posługi w parafii, w której przeżywamy trzy odpusty, związane z trzema ołtarzami w kościele: 15 sierpnia Wniebowzięcie NMP (z ołtarza głównego), Trójcy Przenajświętszej (z prawego ołtarza bocznego) w tym roku 15 czerwca, św. Tekli (z lewego ołtarza bocznego) w trzecią niedzielę września. Ponieważ sakramenty są drogą Kościoła, więc zapraszam do świętowania osoby, którym przez te 5 lat udzieliłem poszczególnych sakramentów.

Na Odpusty Trójcy Przenajświętszej 15 czerwca zapraszam „moich chrześniaków”, czyli dzieci, które przyjęły chrzest od roku 2009. Do dziś jest  89 osób. Napisałem list do nich z zaproszeniem, bo chciałbym zobaczyć jak się zmieniły od swego chrztu. Oczywiście zapraszam wraz z rodzicami i chrzestnymi na g. 12.00, chyba, że ktoś nie może to spotkajmy się o g. 9.00. Będziemy dziękować Bogu za dar życia i chrztu, który otwiera bramy zbawienia, bo przecież w imię Trójcy Przenajświętszej dzieci otrzymywały ten wielki  dar. Odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Dzieci otrzymają specjalne błogosławieństwo przez włożenie rąk. Na koniec zrobimy pamiątkowe, rodzinne zdjęcie.

Na Odpust Wniebowzięcia NMP 15 sierpnia zapraszam Małżonków, którzy od roku 2009 w naszej świątyni udzielali sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. Przez 5 lat odbyło się 49 ślubów. Podziękujemy Bogu, który jest Miłością, za dar waszej miłości małżeńskiej. Przyjdźcie ze swoimi dziećmi. Zabierzcie też swoje doświadczenia: dobre i  te trudne. Wspólnie popatrzymy w niebo. Drogę pokaże nam Maryja Wniebowzięta. Odnowimy Wasze przyrzeczenia ze ślubu. Pomodlimy się o błogosławieństwo Boże na Wasze dalsze wędrowanie.

Na Odpust św. Tekli 21 września zapraszam dzieci, które począwszy od 2009 roku przeżyły swoją pierwszą spowiedź i Komunię świętą oraz młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania. Nasza święta Patronka w odnowionym wizerunku chce nas nauczyć jak żyć wiarą i być świadkiem Chrystusa w tych dzisiejszych, niełatwych czasach…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę