Na Dzień Matki, Dziecka, Ojca. Na dzień RODZINNY.

Dzikie róże już zakwitły w moim ogrodzie, więc...

SONY DSC

Dzikie róże już zakwitły w moim ogrodzie, więc czas na Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca – czyli Dzień Rodzinny. Podobno Bóg nie mógł być wszędzie, dlatego stworzył Matki… Z wyrazami wdzięczności dla naszych Mam, zapraszam każdego, komu bliska jest Matka, na koncert Tomka Kamińskiego w niedzielę 25 maja na godz. 11.30 do naszego kościoła.

W sobotę 31 maja, w wigilię Dnia Dziecka, zapraszam na Rodzinny Rajd Rowerowy „Tour de Parafia”. Rozpoczynamy o g. 18.30 na parkingu przy kościele. Pojedziemy trasą: Dulsk-Sokołowskie Rumunki – Sokołowo – Pólka – Kamionka – Wilczewo – Wilczewko – Dulskie Rumunki – Dulsk. Po rajdzie umęczonych uczestników  zapraszam na pieczenie kiełbasek w ognisku w Parku św. Jana Pawła II. Zaproszenie kieruję do rodzin naszej parafii i gości. Szczególnie liczę na obecność dzieci, młodzieży z rodzicami (opiekunami) z kl. IV oraz kandydatów do bierzmowania.

Róża ma kolce. Spotkałem ją niedawno. Ma kolce. Podrapała mnie. Pewnie można płakać ze smutku, że ona ma kolce. Ale można płakać z radości, że kolce mają róże…To piękne, że kolce mają róże…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę