Lato w słoiku zamknięte

Nowa- stara ewangelizacja

Moi parafianie w tym roku cieszą się bogatymi plonami zbóż, obfitością ziemniaków, wielością owoców w sadach. Pan Bóg pobłogosławił nam. Nawet w ogrodzie plebańskim drzewa uginają się od ciężaru owoców. Dobre kobiety pomogły przygotować przetwory domowe na zimę. W piwniczce plebańskiej zagościły; śliwki, gruszki, jabłka w kompocie o różnych odcieniach smakowych; pomidory, ogórki, gruszki, kurki, dynie, śliwki w marynacie octowej; powidła, musy i dżemy praktycznie ze wszystkich owoców – mieszane i łamane różnymi przyprawami (np. kardamonem); przeciery pomidorowe, buraczki i soki z czarnej porzeczki, malin, czarnego bzu. Jeszcze kłaniają mi się owoce dzikiej róży przy domu i chcą do spiżarni wejść na zimę. Może nalewkę i konfitury warto zrobić? Szukam dobrych przepisów. Podobno owoce róży to bomba witamin!

W licznych gremiach kościelnych dyskutuje się problem nowej ewangelizacji, bo realia nie są za wesołe. Niepokoi: rozpad więzi rodzinnych i małżeńskich, brak pracy, emigracja za chlebem, panuje niespotykany subiektywizm (wystarczy poczytać komentarze na portalach w necie) : każdy ma swoją prawdę i swoją wolność („tylko ja mam rację i to świętą rację!”), problem demograficzny (w mojej parafii 20 – 25 lat temu chrztów bywało ok. 40 - 50 rocznie, a dzisiaj ok. 10 rocznie), wg badań spada liczba biorących udział we Mszy niedzielnej (a przecież wiara bez uczynków martwa jest!).

W ostatnią niedzielę zastanawialiśmy się z Pierwszym Parafianinem ks. TK nad nową ewangelizacją w małej, wiejskiej parafii. Co mogłoby zmienić na lepsze to nasze życie: jaki jest przepis na to, jak zachować, zatrzymać, zakonserwować to co piękne, smaczne, dobre, prawdziwe w naszym życiu? Jak uprawiać to pole, ten sad czy ogród duchowości chrześcijańskiej w wiejskiej parafii, do której nie przyjadą wielcy profesorowie, wykładowcy, politycy, ministrowie. Nie odbędą się koncerty i wykłady, bo jak niektórzy mówią to „zadupie” (u Pana Boga za piecem, czy w ogródku).

Wydaje mi się, że wytrwała, cierpliwa, codzienna praca; życzliwość i dobroć; przebaczenie i uśmiech; rozmowa i drobne gesty dobroci; ta dzisiejsza kaczka, jajka, kaszanka, ziemniaki przyniesione z miłością na plebanię, nie z wielkiego bogactwa, ale z chęci podzielenia się dobrem – to chyba na tym polega nowa - stara ewangelizacja na tzw. „zadupiu”. Miał rację Janusz Korczak, gdy mówił: „Zostaw świat choć trochę lepszym, niż go zastałeś…”. Dziękuję TYM wszystkim, którzy od pięciu lat wyzwalają dobro, pomagają mi zmieniać świat naszej parafii na lepszy, piękniejszy, bardziej chrześcijański. Oby taki właśnie świat pomógł spotkać się nam osobiście z Jezusem Chrystusem - naszym Panem!

PS Wyczytałem kiedyś u mojego Profesora z seminarium, że można jeszcze bardziej zmieniać świat na lepszy, gdy jest współpraca i zrozumienie.

Może ma ktoś jakieś przepisy na lepszy świat…?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę