Chwalcie łąki umajone!

Niech się święci maj...

SONY DSC Różne_08_110

Wiosna zaszalała w tym roku! Rzepak zazwyczaj zaczynał kwitnąć na początku maja, a w tym roku pod koniec kwietnia z każdego kierunku czuć jego intensywny zapach. Czas zatem na majowe nabożeństwa. Pytają mnie parafianie, czy w tym roku tez pojedziemy na majowe rowerami? Oczywiście, że tak. Proszę  przygotować rowery i ruszamy do naszych parafialnych kapliczek przydrożnych. Nasze polskie – romantyczne dusze kochają śpiewać litanię loretańską do Matki Bożej właśnie w najpiękniejszym miesiącu: maju. W kościele w Dulsku w dni powszednie zapraszam na majowe o g. 17.45. W niedzielę po Mszy o g. 11.30. W kaplicy w Sokołowie o g. 17.00. mam nadzieję, że w domach także będzie można usłyszeć śpiew czy szept litanii. Każda wieś ma kapliczki, figury, krzyże przydrożne, przy których mieszkańcy się gromadzą na modlitwę. Pragnę odwiedzić z grupą rajdowców rowerowych te miejsca i razem cieszyć się modlitwą, śpiewem, przyrodą. Ogłoszę w niedziele kiedy i do której miejscowości przyjedziemy.

Maj to też nasza tradycyjna już piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. W tym roku zapraszam naszych „studentów” z nauczycielami, rodzicami, dziadkami i babciami w środę 07 maja. Wychodzimy o g. 9.00 z kościoła. Tymczasem chwalcie łąki umajone…  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę