Radość wysiłku

Kolejne Niedziela Palmowa wypełnia wiernymi mazowieckie kościoły! Rosną dumą duszpasterskie serca proboszczów i wikariuszów, że tak wielu wiernych, że kościoły pękają niemal w szwach, że widać gołym okiem owoce wielkopostnych rekolekcji. W powietrzu pachnie już odświętną atmosferą!

Kolejne Niedziela Palmowa wypełnia wiernymi mazowieckie kościoły! Rosną dumą duszpasterskie serca proboszczów i wikariuszów, że tak wielu wiernych, że kościoły pękają niemal w szwach, że widać gołym okiem owoce wielkopostnych rekolekcji. W powietrzu pachnie już odświętną atmosferą!

Świetnie pamiętam te chwile z pracy duszpasterskiej! Każda z parafii miała własny klimat, własną specyfikę, ale bazylikę pułtuską i płocką farę, i ciechanowskiego św. Piotra, rypińską parafię  św. Stanisława Kostki  i płońską, św. Maksymiliana, łączyła radość pracy i wysiłku! Tu jeszcze kolejki w konfesjonale, tam już trzeba myśleć i procesji z palmami i jeszcze umawiać się z ministrantami i zespołem muzycznym na przedświąteczne próby, ba i o budowie Grobu Pańskiego zapomnieć nie można... uff!

Od mojej pielgrzymki do Ziemi Świętej, ten klimat Palmowej Niedzieli nabiera dla mnie jeszcze jednego, bardziej refleksyjnego znaczenia... 

Kiedy widzę tłumy wypełniające świątynie i przemieszczające się z palmami ulicami miast – mam przed oczyma tłum wypełniający ulice Jerozolimy. Też z palmami, też z entuzjazmem i radością, też pachnąca w powietrzu odświętna atmosferą... A w  uszach brzmią mi słowa arcykapłana Kajfasza: „... lepiej żeby jeden człowiek umarł, iżby miał zginąć cały lud”, które przypieczętowały los Jezusa.

...myślę jak niebezpiecznie blisko jest od euforii do zdrady, od radosnego, odświętnego tłumu machającego palemkami, do tłumu wrzeszczącego: „ukrzyżuj”...

Jak blisko, jak niebezpiecznie blisko jest w moim sercu od miłości do nienawiści...

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę