8 IX Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny czyli Matki Bożej Siewnej

Początek obchodzonego dziś święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znajdujemy w Jerozolimie. Apokryfy podawały wiele szczegółów dotyczących dzieciństwa Maryi, podkreślając, że przyszła Ona na świat, jako córka starszych już wiekiem małżonków Joachima i Anny, mieszkających w pobliżu świątyni. Pielgrzymi przybywający w V wieku do świętego miasta nawiedzali kościół Najświętszej Panny „w miejscu Jej narodzenia”. Najprawdopodobniej uroczystość poświęcenia tej świątyni zapoczątkowała obchody ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie ta bazylika nosi imię św. Anny, a w niej jest czczona figurka Maryi jako małego dziecka. Z Jerozolimy tradycję święta przejął Kościół w Konstantynopolu.

W Kościele Zachodnim święto Narodzenia Maryi występuje po raz pierwszy w kalendarzu liturgicznym biskupa Reims — Sonnancjusza (614-631). Za pochodzącego z Syrii papieża Sergiusza I (687 — 701) święto zostało zaliczone do czterech wielkich uroczystości Maryjnych połączonych z procesją stacyjną. W dniu 8 września wierni Rzymu gromadzili się w kościele św. Adriana, po czym z zapalonymi świecami szli w uroczystej procesji do bazyliki Matki Bożej na Lateranie, gdzie papież sprawował Mszę świętą. Uznawano, że jak jutrzenka zapowiada wschód słońca, tak narodziny Maryi zapowiadały bliskie już przyjście na świat Zbawiciela. Narodziny Maryi nie tylko sprawiły radość będącym już w podeszłym wieku Jej rodzicom, ale niosły także radość ludzkości, gdyż narodzony z Niej Chrystus jedna świat z Bogiem i niesie pokój (por. J 14,27).

W polskiej tradycji ludowej Matka Boża świętowana tego dnia, jest postrzegana jako patronka jesiennych siewów, stąd tytuł „Matki Bożej Siewnej”, gdyż w dniu 8 września błogosławi się ziarno przeznaczone na siew. W modlitwie błogosławieństwa prosimy, aby nasiona wpadłszy w ziemię wydały plon, dając radość siewcy i chleb głodnemu. Aby uprosić dobry urodzaj do ziarna pobłogosławionego w dniu 8 września, dodawano też ziarna z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W niektórych stronach Polski rolnicy przed siewem zwilżali dłonie wodą święconą, a pierwszą garść poświęconego zboża wrzucali w rolę w formie znaku krzyża, dodając: „W imię Boskie” (O. Kolberg).

Narodziny Maryi wspominamy z radością, natomiast wspominając niektórych ludzi mówimy: „Lepiej, gdyby ten człowiek się nie narodził”. Dlaczego? Decyduje dobro lub zło wniesione w życie ludzi, w dzieje świata.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę