Adam Marek Pergół

Poświecenie kaplicy w Chipepo pw. św. Jana Chrzciciela

Poświecenie kaplicy w Chipepo pw. św. Jana Chrzciciela

W drugą niedzielę adwentu uroczyście i radośnie świętowaliśmy poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy w wiosce Chipepo. Jest to jedna z 27 kaplic dojazdowych, które należą do misji w Mpunde. Mszy Św. przewodniczył biskup naszej diecezji w Kabwe, Ksiądz Biskup Clement Mulenga, SDB.

Niedziela Palmowa w Mpunde

Niedziela Palmowa w Mpunde

Od piątku gościliśmy na misji naszych najmłodszych parafian. Drogą krzyżową rozpoczęli swoje Wielkopostne zamyślenie zakończone dzisiejszą uroczystością Niedzieli Palmowej.
Nowe rowery dla katechistów od MIVA POLSKA

Nowe rowery dla katechistów od MIVA POLSKA

Obecnie do naszej Misji pw. Podwyższenia Krzyża Św. należy 27 kaplic dojazdowych. Najbliższa oddalona jest od Mpunde o 7 km. a najdalsza o 130 km. Naszą radością jest ogromne zaangażowanie ludzi świeckich w duszpasterstwo, nauczanie katechezy i ewangelizację.
Pamiętamy o Fatimie i modlimy się na różańcu

Pamiętamy o Fatimie i modlimy się na różańcu

W każdym z sześciu objawień fatimskich powtarza się prośba Maryi o modlitwę różańcową. Maryja ukazująca się pastuszkom z Fatimy konsekwentnie prosi je o modlitwę różańcową. Podczas październikowego objawienia, któremu towarzyszy cud słońca, Maryja mówi o sobie: „Jestem Matką Boską Różańcową”.
Poświęcenie studni

Poświęcenie studni

Po dzisiejszej Mszy Świętej uroczyście poświęciliśmy nową studnię. Szczególnie uradowane były nasze panie, bo to na ich barkach spoczywa obowiązek przynoszenia wody do wioski.
Seminarium dla katechistów

Seminarium dla katechistów

Rozdaniem świadectw zakończyliśmy kurs dla katechistów, którzy przybyli do Mpunde z naszych 27 kaplic. Wszystkich katechistów w parafii jest 164. W tym grupa 43 małżeństw, które przygotowują pary do zawarcia sakramentu małżeństwa.
Mpunde na Twitterze

Mpunde na Twitterze

Drodzy Przyjaciele naszej misji

Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie

Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie

Z pomocą Bożą i dzięki życzliwości wielu ludzi zakończyliśmy budowę i poświęciliśmy dwie nowe kaplice. Jedna pod wezwaniem Świętej Siostry Faustyny a druga pw. Bożego Miłosierdzia.

Kardynał z Mpunde

Kardynał z Mpunde

„Ksiądz Kardynał wychodzi z Nieba i wraca do nas do Mpunde. Wygląda tak jak zawsze, gdy szedł odprawiać Msze Św. w naszym Kościele.”
Rekolekcje dla małżeństw

Rekolekcje dla małżeństw

Takiej radości jak na dzisiaj zakończonych rekolekcjach dla małżeństw już dawno nie widziałem.
Prayer leaders

Prayer leaders

Wręczeniem świadectw zakończyliśmy seminarium dla "prayer leaders".
Przydrożny krzyż

Przydrożny krzyż

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, przed Mszą Świętą poświęciliśmy nowo postawiony przydrożny krzyż. Chcemy, aby nie tylko katolicy ale wszyscy, którzy przychodzą do naszej misyjnej kliniki dowiedzieli się, że Pan Bóg jest Miłosierny (LESA WA LUSE) i czeka na każdego z nas jak miłosierny ojciec na zagubione dzieci. My zaś mamy kochać Jego i naszych bliźnich i im służyć (LOVE & SERVE).
Uluse lwakwa Lesa - Boże Miłosierdzie

Uluse lwakwa Lesa - Boże Miłosierdzie

W pewnej chwili siostra Faustyna usłyszała te słowa: „Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dzienniczek 699). Te słowa Pana Jezusa otrzymane za pośrednictwem siostry Faustyny czytaliśmy w dzisiejsze święto w naszym miejscowym języku.

Jezus Miłosierny w Mpunde

Jezus Miłosierny w Mpunde

Jubileusz Miłosierdzia zmobilizował nas do postarania się o duży obraz Jezusa Miłosiernego. Nie mieliśmy wątpliwości, że obraz ma być przywieziony z Krakowa-Łagiewnik od samej św. Siostry Faustyny.
Kaplica Matki Bożej z Guadalupe

Kaplica Matki Bożej z Guadalupe

Od zawierzenia się w ręce Maryi rozpoczynaliśmy w czerwcu budowę nowej kaplicy w Tobwe.
Nasz neoprezbiter - Ksiądz Bartholomew Bwalya Mukuka

Nasz neoprezbiter - Ksiądz Bartholomew Bwalya Mukuka

Historia jego kapłańskiego powołania rozpoczęła się w Mpunde. Trafił do naszej misji kilkanaście lat temu jako nauczyciel szkoły średniej. Wtedy to zaczął rozpoznawać głos Pana wzywający go do kapłaństwa.

ks. kan. Adam Marek Pergół

Kapłan Diecezji Płockiej. W Zambii od 2001 roku. Pochodzi z Pułtuska. Święcenia kapłańskie: 14 czerwca 1997 roku. Proboszcz: Mpunde

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę