Aktualności

Zmarła Janina Majewska, Mama ks. Dariusza Majewskiego

Zmarła Janina Majewska, Mama ks. Dariusza Majewskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 92 lat zmarła Janina Majewska, mama ks. kan. dr. Dariusza Majewskiego, proboszcza parafii św. Jakuba w Słupii. czytaj więcej

Pasterka w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie

Pasterka w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie

- Narodziny naszego Pana to czas prawdziwego odkrywania, że nawet wśród największych ciemności i cierpienia, wśród niewiary i bezsensu jest nadzieja prawdziwa i niebanalna. Tą nadzieją jest Mesjasz z Betlejem - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Ciechanowie, w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, w czasie Mszy św. pasterskiej. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski na Pasterce: gościnny Bóg uczy nas gościnności

Ks. biskup Szymon Stułkowski na Pasterce: gościnny Bóg uczy nas gościnności

- Gościnny Bóg uczy nas gościnności. Naśladujmy Go w tym na co dzień. On przychodzi w uchodźcach, w małżonku, w dziecku, w tych, którzy nas denerwują, w ubogich – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski w czasie Mszy św. pasterskiej w katedrze płockiej (24/25 grudnia 2022 r.). Mszę św. koncelebrował biskup senior Piotr Libera. czytaj więcej

Wigilia i paczki od Caritas

Wigilia i paczki od Caritas

W Płocku po raz kolejny w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia br. odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem mieszkańców Noclegowni dla Mężczyzn, prowadzonej przez Caritas Diecezji Płockiej. W spotkaniu będzie uczestniczył ks. biskup Mirosław Milewski. Poza tym Caritas wydaje paczki żywnościowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. czytaj więcej

List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2022 r.

List Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2022 r.

Siostry i  Bracia! Wczoraj w liturgii celebrowaliśmy narodziny Życia, dziś liturgia i słowo Boże stawia przed naszymi oczami postać św. Szczepana – męczennika, który nie wahał się oddać swego życia, by dać świadectwo, że Jezus jest długo oczekiwanym Przedziwnym Doradcą, Bogiem mocnym, Odwiecznym Ojca, Księciem Pokoju (Iz 9,5). czytaj więcej

Życzenia Biskupa Płockiego na Święta Bożego Narodzenia 2022

Życzenia Biskupa Płockiego na Święta Bożego Narodzenia 2022

Uroczystość Narodzenia Pańskiego przypomina nam, że Bóg, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, jest zawsze blisko nas. Ta bliskość potrzebuje naszej zgody, byśmy otworzyli się na Niego i zaprosili Go w nasze życie. Uczynimy to, gdy nie zatrzymamy się na sentymentalnym nastroju Bożego Narodzenia i rozczulaniu nad Małym Jezuskiem, ale odkryjemy i uwierzymy, że Dziecię Jezus przychodzi, by zająć się naszym życiem, by uwolnić nas od grzechu, śmierci i szatana.

 

czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Kazimierz Bartosiewicz

Zmarł ks. kan. Kazimierz Bartosiewicz

Odszedł do Pana w dniu 23 grudnia 2022 r. w wieku 86 lat, w kapłaństwie 61 lat emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski na Roratach w Płońsku

Ks. biskup Szymon Stułkowski na Roratach w Płońsku

O tym, aby uczyć się wdzięczności za to, co otrzymuje się od Boga, a także o umiejętności ofiarowania Bogu tego, co samemu się posiada, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku (22 grudnia br.). Przewodniczył w tej wspólnocie Mszy św. roratniej.  czytaj więcej

Uroczystości pogrzebowe ks. prof. Czesława Rychlickiego, wieloletniego wykładowcy seminarium
plock.gosc.pl

Uroczystości pogrzebowe ks. prof. Czesława Rychlickiego, wieloletniego wykładowcy seminarium

W Płocku i Dobrzyniu n. Drwęcą w dniach 21-22 grudnia 2022 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. prał. prof. dr. hab. Czesława Rychlickiego, teologa dogmatyka, wieloletniego wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesora Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie: - Księdza profesora żegna tak wiele osób. To piękny znak, że odegrał ważną rolę dla Kościoła płockiego – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski.  czytaj więcej

Piotr Cugowski w Skępem (Gość Niedzielny)

Piotr Cugowski w Skępem (Gość Niedzielny)

Od sześciu lat parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem organizuje adwentowe koncerty muzyczne. Jak mówią organizatorzy, ich celem jest ukazanie artystów, którzy nie wstydzą się swojej wiary i chcą się nią dzielić, pokazując przy tym swój dorobek oraz talent muzyczny. czytaj więcej

„Bądźmy dla innych darem” – spotkanie świąteczne w Akademii Mazowieckiej w Płocku

„Bądźmy dla innych darem” – spotkanie świąteczne w Akademii Mazowieckiej w Płocku

Ks. biskup Szymon Stułkowski był gościem spotkania świątecznego w Akademii Mazowieckiej w Płocku: - Jezus przynosi na świat Bożą światłość. My też to światło w sobie mamy, dzielmy się nim z innymi, bądźmy dla innych darem - zwrócił się biskup płocki do społeczności uczelni. Gospodarzem spotkania był prof. Maciej Słodki, rektor AM (20 grudnia br.).     czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę