Aktualności

Zmarł ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski

Zmarł ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski

Z głębokim żalem informujemy, że 29 czerwca 2023 roku, po ciężkiej chorobie, odszedł do domu Ojca ks. kan. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski, wybitny historyk, wykładowca w kilku uczelniach, w tym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, autor kilkuset publikacji, znawca historii Kościoła Płockiego. Odszedł w 86 roku życia i 63 roku swojego kapłaństwa. czytaj więcej

Wprowadzenie relikwii św. Józefa Moscatiego w Dobrzyniu nad Wisłą

Wprowadzenie relikwii św. Józefa Moscatiego w Dobrzyniu nad Wisłą

Do parafii Dobrzyń nad Wisłą uroczyście wprowadzono relikwie św. Józefa Moscatiego (1880-1927): - On wiedział, że nie trzeba się bać tego, co zabija ciało. Bał się tego, co mogło uśmiercić duszę - powiedział podczas Mszy św. bp Piotr Libera. Relikwie świętego lekarza trafiły do nadwiślańskiej parafii staraniem proboszcza ks. dr. Artura Janickiego. czytaj więcej

2 Salos Family Camp w Czerwińsku nad Wisłą

2 Salos Family Camp w Czerwińsku nad Wisłą

Kilkuset zawodników wzięło udział w 2 Salos Family Camp, który odbył się w Czerwińsku nad Wisłą (24-27 czerwca br.). Jedną z konkurencji był bieg ulicami Czerwińska z okazji 100-lecia obecności salezjanów. – Wysiłek potrzebny jest w sporcie, ale też w życiu duchowym – powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Posłanie młodzieży z diecezji płockiej na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony

Posłanie młodzieży z diecezji płockiej na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony

W siedzibie Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Studnia” w Płocku biskup płocki Szymon Stułkowski dokonał posłania młodych do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie: - Jedziemy tam, żeby przyznać się do Jezusa i doświadczyć, jak wielu jest nas w świecie – zwrócił się do przedstawicieli młodego pokolenia 24 czerwca br. czytaj więcej

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku obchodziła jubileusz 50-lecia

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku obchodziła jubileusz 50-lecia

- Parafię nazywa się „matką”, ponieważ w niej człowiek rodzi się do życia religijnego – powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, z okazji jubileuszu jej 50-lecia (23 czerwca 2023 r.). Proboszczem parafii od 27 lat jest ks. kan. Antoni Kołodziejski. czytaj więcej

Msza św. w Duczyminie z okazji 40. rocznicy śmierci o. Honoriusza Kowalczyka OP

Msza św. w Duczyminie z okazji 40. rocznicy śmierci o. Honoriusza Kowalczyka OP

Msza św. w kościele parafialnym w Duczyminie i wręczenie stypendiów dla uczniów złożyły się między innymi na obchody 40. rocznicy śmierci o. Honoriusza Kowalczyka oraz 10. rocznicy przyjęcia jego imienia przez miejscową szkołę. Ojciec Kowalczyk, który wychował się w Duczyminie, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach wiosną 1983 roku: - Ojciec Honoriusz umiał odłożyć sprawy ważne dla ważniejszych – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski. czytaj więcej

50. rocznica konsekracji kościoła w Szwelicach

50. rocznica konsekracji kościoła w Szwelicach

O tym, że jeśli buduje się wiarę na mocnym, Chrystusowym fundamencie, to ona przetrwa - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Szwelice. 24 czerwca br. przewodniczył Mszy św. z okazji 50. rocznicy konsekracji kościoła parafialnego. Poświęcił też tablicę, na której upamiętniono duszpasterzy związanych z parafią. czytaj więcej

Diecezja płocka otworzyła farmę fotowoltaiczną

Diecezja płocka otworzyła farmę fotowoltaiczną

W diecezji płockiej 23 czerwca br. otwarto farmę fotowoltaiczną „EPV Wesółka”. Znajduje się ona na terenie administracyjnym gminy miasta Płock, rocznie wyprodukuje ilość energii wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb na prąd ponad 1200 gospodarstw domowych. Inwestycję udało się sfinalizować przy współpracy z diecezją toruńską. Obiekt poświęcił ks. biskup Szymon Stułkowski: - W inwestycji tej wykorzystujemy naturę, nie powodując jej zniszczenia i degradacji - podkreślił biskup płocki. czytaj więcej

Zmarł ks. Jacek Wilczyński, salezjanin

Zmarł ks. Jacek Wilczyński, salezjanin

Z wielkim bólem przekazujemy informację o śmierci współbrata z naszej salezjańskiej, czerwińskiej wspólnoty zakonnej ks. Jacka Wilczyńskiego SDB, wikariusza dyrektora domu zakonnego i katechety w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą. czytaj więcej

Pogrzeb śp. Zdzisława Żabika, brata ks. Grzegorza Żabika proboszcza parafii Gójsk

Pogrzeb śp. Zdzisława Żabika, brata ks. Grzegorza Żabika proboszcza parafii Gójsk

Z żalem zawiadamiamy, że 22 czerwca 2023 r. w wieku 63 lat zmarł Zdzisław Żabik, brat ks. Grzegorza Żabika, proboszcza parafii Gójsk. czytaj więcej

Parafia w Lucieniu ma 40 lat

Parafia w Lucieniu ma 40 lat

O tym, że nie jest łatwo doświadczyć miłości Boga i że miłość jest przykazana, bo wcześniej został przekazana przez Jezusa, powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Lucień. Przewodniczył Eucharystii dziękczynnej w 40-lecie wspólnoty parafialnej (18 czerwca 2023 r.). Jej proboszczem jest ks. Dariusz Skoczylas, diecezjalny duszpasterz motocyklistów. czytaj więcej

W diecezji płockiej otwarto farmę fotowoltaiczną EPV Wesółka

W diecezji płockiej otwarto farmę fotowoltaiczną EPV Wesółka

Kościół Katolicki mając świadomość jak dużą rolę odgrywa zadbanie o potrzeby obecnego pokolenia, od wielu lat aktywnie włącza się w działania mające na celu ochronę środowiska. Człowiek jest koroną stworzenia, jednak „nie może on wykorzystywać jej przeciwko własnemu dobru, dobru innych ludzi oraz dobru przyszłych pokoleń” (Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji „Człowiek i środowisko” 18 maja 1990 r.). czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę