Aktualności

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (14 listopada 2022)

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (14 listopada 2022)

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. czytaj więcej

Komunikaty liturgiczne i porządkowe w związku z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego 26 listopada 2022 r.

Komunikaty liturgiczne i porządkowe w związku z ingresem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego 26 listopada 2022 r.

W nawiązaniu do zaproszenia na uroczystość ingresową Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego, skierowanego przez niego do kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich Diecezji Płockiej w Liście Pasterskim, odczytywanym w kościołach Diecezji Płockiej w niedzielę 13 listopada 2022 r., pragniemy przekazać wstępne informacje liturgiczne i porządkowe. czytaj więcej

Ratowo na pikniku kawaleryjskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Ratowo na pikniku kawaleryjskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Stowarzyszenie Krechowiacy wraz Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego z Padwy w Ratowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie zorganizowało 15 listopada br. na hipodromie w parku okalającym muzeum międzypokoleniowy piknik edukacyjno-patriotyczny pod hasłem „Rola kawalerii w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości”. Uczestniczyło w nim kilkaset osób z Warszawy i okolic oraz północnego Mazowsza. czytaj więcej

Kościół płocki wsparł zakup aparatów USG dla misji w Peru

Kościół płocki wsparł zakup aparatów USG dla misji w Peru

Dzięki środkom pochodzącym od księży i wiernych diecezji płockiej udało się kupić dwa aparaty do badań ultrasonograficznych (czyli USG) dla misji w Pebas i San Pablo w Peru. Akcję pomocową koordynował ks. Paweł Sprusiński, który przez 11 był misjonarzem w tym kraju: - Po ponad dwóch latach został sfinalizowany projekt, który rozpocząłem w czasie pandemii, będąc jeszcze w Peru - podkreślił duszpasterz. czytaj więcej

Msza św. w 25-lecie nadania szkole w Szydłowie im. 49 Pułku Piechoty

Msza św. w 25-lecie nadania szkole w Szydłowie im. 49 Pułku Piechoty

„Sztandar szkoły zawiera w sobie całą jej historię, a także wszystkich, którzy tę społeczność stanowili i stanowią” – przypomniał biskup pomocniczy senior Roman A. Marcinkowski w czasie Mszy św., która była centralnym punktem obchodów 25-lecia nadania imienia 49 Pułku Piechoty Szkole Podstawowej w Szydłowie. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: polskie drogi do wolności znaczyło wiele krzyży

Ks. biskup Mirosław Milewski: polskie drogi do wolności znaczyło wiele krzyży

- Polskie drogi do wolności narodu i Kościoła znaczone były wieloma krzyżami – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Dobrzyków (13 listopada 2022 r.). - Drogi naszego życia są podobne do drogi krzyżowej Chrystusa - dodał hierarcha. Poświęcił też w kościele parafialnym nowe stacje Drogi Krzyżowej. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera: trzeba karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność
foto: A. Małecka/Gość Płocki

Ks. biskup Piotr Libera: trzeba karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność

- Obecność w katedrze, w której świętujemy niepodległość, wzywa do tego, by karczować wady i dbać o ewangeliczną jedność; w tych dniach może szczególnie, by nie demonizować przeciwnika politycznego, bo potem nie odnajdziemy się we wspólnej Ojczyźnie – powiedział ks. biskup Piotr Libera w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada 2022 r.). Po Eucharystii uroczystości przeniosły się pod pobliską Płytę Nieznanego Żołnierza, a w południe wspólnie zaśpiewano hymn Polski. czytaj więcej

Msza św. w intencji osób zmarłych w Hospicjach Caritas

Msza św. w intencji osób zmarłych w Hospicjach Caritas

W bazylice katedrze płockiej sprawowana była Msza św. w intencji osób, które zmarły w Hospicjach Caritas Diecezji Płockiej (6 listopada 2022 r.). Przewodniczył jej dyrektor ks. kan. Szczepan Bugaj, a kazanie wygłosił ks. prał. dr Marek Jarosz: - Warunkiem prawdziwego pożegnania jest pojednanie - kiedyś będziemy razem widzieć Boga - powiedział rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. czytaj więcej

KOMUNIKAT KANCELARII KURII (z dnia 7 listopada 2022 r.)

KOMUNIKAT KANCELARII KURII (z dnia 7 listopada 2022 r.)

Przekazuję do łaskawej wiadomości Czcigodnych Księży istotne, bieżące informacje: czytaj więcej

Jadłodzielnia „Szafa św. Michała” na terenie parafii św. Michała Archanioła w Płońsku

Jadłodzielnia „Szafa św. Michała” na terenie parafii św. Michała Archanioła w Płońsku

Na terenie parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku powstała „Szafa u św. Michała”, czyli szafa z żywnością dla osób potrzebujących. To druga w mieście tego typu inicjatywa, pierwsza jadłodzielnia działa od 2020 roku na terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego. czytaj więcej

Jubileusz 35-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Jubileusz 35-lecia parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie

- Witraże mają moc przekazywania tajemnicy niewidzialnego Boga. Każda świątynia jest szczególnym miejscem, w którym możemy na ziemi dotknąć rzeczywistości nieba – powiedział ks. biskup Piotr Libera w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie (6 listopada 2022 r.). W jubileusz 35-lecia parafii poświęcił zespół witraży w kościele parafialnym. czytaj więcej

Ks. bp Mirosław Milewski przewodniczył odpustowi parafialnemu w Chociszewie

Ks. bp Mirosław Milewski przewodniczył odpustowi parafialnemu w Chociszewie

- Warto mieć zdrowy dystans do tego, co na ziemi. Jako chrześcijanie wierzymy, że doczesność, to ledwie zapowiedź życia przyszłego – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie, gdzie przewodniczył Mszy św. odpustowej. Udzielił też sakramentu bierzmowania młodym parafianom. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę