Aktualności

Widowisko historyczne w 103. rocznicę obrony miasta przed bolszewikami

Widowisko historyczne w 103. rocznicę obrony miasta przed bolszewikami

Niemal 200 rekonstruktorów, 30 koni, zaprzęgi konne, pojazdy historyczne, broń z epoki i filmowa pirotechnika - to wszystko będzie można obejrzeć 19 sierpnia br. na Lotnisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, z okazji 103. rocznicy bohaterskiej obrony miasta Płocka przed bolszewikami w 1920 roku. Kilkudniowe, rocznicowe uroczystości rozpoczną się 15 sierpnia Mszą św. w intencji Ojczyzny w katedrze, pod przewodnictwem ks. biskupa Szymona Stułkowskiego. czytaj więcej

Strażacy z Lipy podziękowali Bogu za 95 lat działania jednostki

Strażacy z Lipy podziękowali Bogu za 95 lat działania jednostki

- W sercu każdego strażaka jest zakodowane przykazanie miłości Boga i bliźniego – powiedział ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, duszpasterz strażaków w diecezji płockiej. W kościele filialnym w Lipie (parafia Święte Miejsce) 13 sierpnia br. przewodniczył Mszy św. w 95. rocznicę działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. czytaj więcej

Koncert Papieski ” TO JEST MOJA MATKA TA OJCZYZNA”

Koncert Papieski ” TO JEST MOJA MATKA TA OJCZYZNA”

4 sierpnia w parafii św. Jana Kantego w Mławie odbędzie się Koncert Papieski pt:” TO JEST MOJA MATKA TA OJCZYZNA”. Świętowanie ku czci Ojca świętego Jana Pawła II rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 18:00, którą odprawi i kazanie wygłosi ks.Kanonik dr Piotr Grzywaczewski. Bezpośrednio po Mszy świętej odbędzie się Koncert Papieski, który zakończymy Apelem Jasnogórskim. czytaj więcej

Zabytki sakralne subregionu ciechanowskiego dofinansowane w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”

Zabytki sakralne subregionu ciechanowskiego dofinansowane w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”

Prace ratunkowe, remontowe i renowacyjne przy 11 zabytkach sakralnych diecezji płockiej, zlokalizowanych na terenie subregionu ciechanowskiego, zostały objęte wsparciem finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego. Symboliczne czeki dotacyjne wręczał beneficjentom na Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie marszałek Adam Struzik. czytaj więcej

Jubileusze sióstr pasjonistek
plock.gosc.pl

Jubileusze sióstr pasjonistek

Siedem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli sióstr pasjonistek, obchodziło w domu macierzystym w Płocku jubileusz swoich ślubów wieczystych. Eucharystii z tej okazji przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski, a koncelebrowało ją czternastu księży: - Jesteście ziarnem Pana Boga, które ma obumrzeć, aby naprawdę żyć i owocować – powiedział biskup 10 sierpnia br. czytaj więcej

Parafie diecezji płockiej otrzymały 55 mln zł z na odnowę zabytków sakralnych

Parafie diecezji płockiej otrzymały 55 mln zł z na odnowę zabytków sakralnych

Blisko 55 mln zł otrzymały parafie diecezji płockiej na remonty kościołów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Z beneficjentami tych funduszy spotkał się ks. biskup Szymon Stułkowski: - Dziękuję, że troszczycie się o nasze dziedzictwo kulturalno-religijne i podjęliście wysiłek pozyskania środków aby je zachować dla przyszłych pokoleń – zaznaczył podczas spotkania w starym Opactwie Benedyktyńskim w Płocku (10 sierpnia br.). czytaj więcej

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Słowenii
caritas.pl

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc dla Słowenii

Od kilku dni Słowenia zmaga się ze skutkami jednej z największych powodzi ostatnich dekad. Pod wodą znalazło się dwie trzecie kraju, a straty szacowane są na setki milionów euro. Już po pierwszych doniesieniach o skutkach kataklizmu, Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – pospieszył z pomocą poszkodowanym. Docierają do nas jednak dalsze prośby o wsparcie. czytaj więcej

„Lizbona w diecezji” - Spotkanie Młodych w Ratowie

„Lizbona w diecezji” - Spotkanie Młodych w Ratowie

W Spotkaniu Młodych zorganizowanym przez Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie na zakończenie Światowych Dni Młodzieży wzięło udział kilkaset osób z Diecezji Płockiej a także pielgrzymi z Archidiecezji Warszawskiej, Poznańskiej i Gdańskiej Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym Biskup Płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Trwa 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Trwa 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę

- Dzięki wam istnieje Kościół Jezusa Chrystusa. On przetrwa – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do pielgrzymów 42. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę, która wyruszyła na pątniczy szlak w święto Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia 2023 r.) po Mszy św. w katedrze, pod hasłem „Jestem w Kościele”. Głównym przewodnikiem pielgrzymki jest ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku. czytaj więcej

Komunikat prasowy z dnia 26 lipca 2023 r.

Komunikat prasowy z dnia 26 lipca 2023 r.

W związku z otrzymaniem kolejnych, niepokojących informacji o działalności grupy religijnej gromadzącej się wokół figury we wsi Żelechy w parafii Sochocin, Biskup Płocki wydał liderowi oraz skupionym wokół niego osobom jednoznaczny zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań o charakterze religijnym. czytaj więcej

Podróż młodzieży na ŚDM kamperami i samolotem
foto: Duarte Mourão Nunes / ŚDM Lizbona 2023

Podróż młodzieży na ŚDM kamperami i samolotem

W środę 26 lipca br. około 140 osób z diecezji płockiej wyruszy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w Portugalii, w tym 31 osób pojedzie tam kamperami: - Młodzi ludzie zobaczą w Lizbonie Kościół radosny i entuzjastyczny. Przekonają się, że nie tylko oni szukają Boga - uważa ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży. czytaj więcej

Zaproszenie do Ratowa na Spotkanie Młodych – 6 sierpnia 2023 r.

Zaproszenie do Ratowa na Spotkanie Młodych – 6 sierpnia 2023 r.

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy zaprasza młodzież, a także całe rodziny do Ratowa na Spotkanie Młodych, które odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia br., w dniu zakończenia Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Zaproszenie skierowane jest do młodych, którzy nie mogli być w Lizbonie. W programie przewidziano Eucharystię oraz koncert Arki Noego. Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym Biskup Płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę