Aktualności

Zmarł Zbigniew Ławicki, brat ks. Jerzego Ławickiego

Zmarł Zbigniew Ławicki, brat ks. Jerzego Ławickiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 59 lat zmarł Zbigniew Ławicki, brat ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, proboszcza parafii św. Wojciecha w Płocku. czytaj więcej

W Ciechanowie odbył się Dzień Wspólnoty „Wojska Gedeona”

W Ciechanowie odbył się Dzień Wspólnoty „Wojska Gedeona”

2 września 2023 r. w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie młodzież wraz z ośmioma księżmi posługującymi we wspólnocie, spotkała się na powakacyjnym Dniu Wspólnoty „Wojska Gedeona”. Był to przede wszystkim czas wdzięczności za dobro, które zrobił Bóg poprzez tę wspólnotę w życiu ich członków. czytaj więcej

Poświęcenie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej

Poświęcenie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej

W Sierpcu odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Panteonu Żołnierzy Wyklętych Ziemi Sierpeckiej. Wydarzenie to poprzedziła Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki: - Dziękujemy Bogu za życie żołnierzy niezłomnych, ale też prosimy o miłosierdzie dla nich – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski (3 września br.). czytaj więcej

Podsumowanie pobytu na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie

Podsumowanie pobytu na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie

Wspólna Eucharystia, podzielenie się wspomnieniami i integracyjne ognisko znalazły się w programie spotkania podsumowującego pobyt młodych diecezjan na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie (1 września br.): - Budujcie w diecezji środowisko młodego Kościoła - zaapelował do młodzieży biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Na płockich „Górkach”: odkryto średniowieczne mury klasztorne

Na płockich „Górkach”: odkryto średniowieczne mury klasztorne

Podczas prac archeologicznych w sąsiedztwie kościoła pw. św. Dominika w Płocku (parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego, na „Górkach”) naukowcy odkryli mury, które pochodzą z XIII wieku. Są to prawdopodobnie mury historycznego klasztoru podominikańskiego. Obiekt ten jest jedynym pewnym punktem granicznym, wymienionym w akcie lokacyjnym Płocka z 1237 roku. czytaj więcej

Wystawa o okupacji niemieckiej w mieście w parafii św. Józefa w Płocku

Wystawa o okupacji niemieckiej w mieście w parafii św. Józefa w Płocku

Obwieszczenia w języku niemieckim i polskim, regulujące życie ludności Płocka w czasie II wojny światowej, znajdują się na wystawie w kościele parafii pw. św. Józefa w Płocku. Wystawa urządzona w 84. rocznicę wybuchu wojny jest adresowana do płocczan, a zwłaszcza młodzieży szkolnej. Może być przez historyków i katechetów wypożyczana do szkół, aby kolejne pokolenia mogły poznać prawdę o wojennej rzeczywistości miasta. czytaj więcej

Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do sierpeckiego sanktuarium - zapraszamy

Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych do sierpeckiego sanktuarium - zapraszamy

9 września 2023 roku w Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei (ul. Wojska Polskiego 28A, 09-200 Sierpc) odbędzie się Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Ks. biskup Szymon Stułkowski do katechetów: niech nie wypali się w was nadzieja

Ks. biskup Szymon Stułkowski do katechetów: niech nie wypali się w was nadzieja

W Płocku i Ciechanowie w dniach 28-29 sierpnia br. odbyły się spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym: - Niech mimo trudów nie zabraknie entuzjazmu i niech nadzieja się w was nie wypali - zwrócił się do katechetów biskup płocki Szymon Stułkowski. Konferencję o szansach i zagrożeniach we współczesnej katechezie wygłosił ks. dr Marcin Wojtasik, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Łodzi. czytaj więcej

Dożynki diecezji płockiej i województwa mazowieckiego w Bieżuniu

Dożynki diecezji płockiej i województwa mazowieckiego w Bieżuniu

- Wymaganej przez Boże prawo postawy wdzięczności i radości rolników wobec Boga nie mogą zawiesić żadne problemy nękające wieś. Nie da się jej znieść ze względu na słabe zbiory ani trudności w ich sprzedaży - powiedział biskup płocki Szymon Stułkowski podczas dożynek diecezji płockiej i województwa mazowieckiego w Bieżuniu (27 sierpnia br.). czytaj więcej

NOMINACJE REJONOWYCH ORAZ DEKANALNYCH DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY I SŁUŻBY LITURGICZNEJ

NOMINACJE REJONOWYCH ORAZ DEKANALNYCH DUSZPASTERZY MŁODZIEŻY I SŁUŻBY LITURGICZNEJ

Poniżej nominacje na rejonowych i dekanalnych duszpasterzy młodzieży i służby liturgicznej.  czytaj więcej

PERSONALIA – 24 SIERPNIA 2023 R.

PERSONALIA – 24 SIERPNIA 2023 R.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zmianami personalnymi w naszej diecezji.  czytaj więcej

Zmarła Elżbieta Łuczka, Mama ks. Michała Łuczki

Zmarła Elżbieta Łuczka, Mama ks. Michała Łuczki

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 78 lat zmarła Elżbieta Łuczka, Mama ks. Michała Łuczki, wikariusza par. pw. Św. Michała Archanioła w Płońsku.  czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę