Aktualności

Zmarła Mirosława Detmer, mama ks. Sławomira Detmera

Zmarła Mirosława Detmer, mama ks. Sławomira Detmera

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 czerwca zmarła Mama ks. Sławomira Detmera, proboszcza parafii Okalewo. Przeżyła 82 lata. czytaj więcej

25. rocznica kaplicy w Garlinie koło Gruduska

25. rocznica kaplicy w Garlinie koło Gruduska

- Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na antychrześcijańskie akty i działania – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Garlinie, w parafii Grudusk. Przewodniczył tam rocznicowej Eucharystii w 25. rocznicę zbudowania kaplicy. czytaj więcej

III Zlot Św. Michała Archanioła

III Zlot Św. Michała Archanioła

W dniach 14-16 czerwca 2019 roku odbył się III Zlot Św. Michała Archanioła Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy im. Św. Michała Archanioła Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. czytaj więcej

XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Janowcu Kościelnym

XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Janowcu Kościelnym

„Małżeństwo - Dobre relacje - Silna rodzina” - pod takim hasłem w Janowcu Kościelnym w diecezji płockiej zakończyły się XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej: - Czwarte przykazanie Boże, jako jedyne, zostało sformułowane w sposób pozytywny – zauważył teolog. czytaj więcej

Informacja o odśpiewaniu suplikacji w dniu 23 czerwca

Informacja o odśpiewaniu suplikacji w dniu 23 czerwca

Księża Biskupi obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 13-14 czerwca br., podjęli decyzję o odśpiewaniu w niedzielę 23 czerwca br., we wszystkich kościołach, kaplicach oraz ośrodkach duszpasterskich, po każdej Mszy Świętej, suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny…”. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Boże Ciało: nie można rozmienić wielkich ideałów na „drobniaki” waśni i podziałów

Ks. biskup Piotr Libera w Boże Ciało: nie można rozmienić wielkich ideałów na „drobniaki” waśni i podziałów

O tym, że nie można rozmienić wielkich ideałów na „drobniaki” waśni i podziałów powiedział biskup płocki Piotr Libera 20 czerwca br. na zakończenie procesji Bożego Ciała. Wystrój czterech ołtarzy nawiązywał do 20. rocznicy beatyfikacji płockich biskupów męczenników II wojny światowej: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Przy każdym z ołtarzy śpiewane były suplikacje, jako forma ekspiacji za różnorakie akty profanacji miejsc i przedmiotów świętych. czytaj więcej

Dni patronalne św. Antoniego w Ratowie

Dni patronalne św. Antoniego w Ratowie

Poświęceniem odnowionego skrzydła Ostoi św. Antoniego oraz tradycyjnymi spotkaniami patriotycznymi zakończyły się Dni św. Antoniego w ratowskim sanktuarium (12-16 czerwca br.). - Dziękujemy dziś Panu Bogu i św. Antoniemu, że jeszcze raz spełniło się to, co zawarte jest w nazwie Ratowo i co jest genius loci tego sanktuarium, że jest miejscem, które ratuje – mówił biskup płocki Piotr Libera w homilii wygłoszonej podczas sobotniej Mszy dziękczynnej za ukończenie renowacji zespołu klasztornego. czytaj więcej

Jubileusze 50-lecia kapłaństwa w Seminarium

Jubileusze 50-lecia kapłaństwa w Seminarium

Księża z diecezji płockiej, którzy w 1969 roku przyjęli święcenia kapłańskie, obchodzili 17 czerwca br. swój kapłański jubileusz. W kaplicy Dobrego Pasterza w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku koncelebrowali Mszę św.: - Wytrwaliście przez głoszenie prawdy i moc Bożą - powiedział w homilii ks. biskup Piotr Libera. czytaj więcej

Homilia bp. Piotra - Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księży wyświęconych w 1969 r.

Homilia bp. Piotra - Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księży wyświęconych w 1969 r.

Bądźcie cichym i dobrymi ojcami duchownymi, cierpliwymi przewodnikami duchowymi i doświadczonymi spowiednikami. Umiejcie życiem całym powtarzać za św. Pawłem: niekiedy „uchodzący” za „kler”, „za oszustów, a przecież prawdomówni, [...] niby umierający, a oto żyjemy, [...] jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu [...]”. czytaj więcej

Zmarł ks. Piotr Brzezik

Zmarł ks. Piotr Brzezik

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł ks. Piotr Brzezik. Przeżył 55 lat. czytaj więcej

Diecezja płocka ma sześciu nowych księży

Diecezja płocka ma sześciu nowych księży

O tym, że święcenia kapłańskie należy przyjąć uczciwie i z wiarą, powiedział biskup płocki Piotr Libera do sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którzy 15 czerwca br. przyjęli święcenia kapłańskie w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. W uroczystości uczestniczyły rodziny nowych księży, proboszczowie z ich rodzinnych oraz społeczność Seminarium. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę