Aktualności

Zamieszkać razem z Jezusem

Zamieszkać razem z Jezusem

List Pasterski Episkopatu Polski Z Okazji IX Tygodnia Wychowania Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Już po raz dziewiąty przeżywamy w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania. czytaj więcej

Biskupi: Profanacje to brak poszanowania dla wiernych

Biskupi: Profanacje to brak poszanowania dla wiernych

„Wrogie chrześcijaństwu działania powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem i dezaprobatą wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie i dorobek cywilizacji europejskiej związany z wolnością religijną, godnością osoby ludzkiej i prawami osób wierzących” – podkreślają biskupi w wydanym na Jasnej Górze „Stanowisku w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski do katechetów: nie możemy schować się w zakrystii

Ks. biskup Mirosław Milewski do katechetów: nie możemy schować się w zakrystii

Sikórz, Ciechanów i Pułtusk – w tych miejscowościach w diecezji płockiej odbywają się spotkania katechetyczne przed nowym rokiem szkolnym 2019/2020. Pierwsza grupa katechetów spotkała się 28 sierpnia br. w Sikorzu koło Płocka. Spotkanie poprzedziła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego w kościele parafii św. Barbary: - Nie możemy schować się w zakrystii – powiedział do katechetów podczas dorocznego spotkania. czytaj więcej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pamięta w modlitwie o ks. biskupie Piotrze Liberze

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pamięta w modlitwie o ks. biskupie Piotrze Liberze

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji płockiej modli się za przebywającego w eremie kamedulskim ks. biskupa Piotra Liberę: - Wyrażamy w ten sposób jedność z naszym biskupem - mówi Małgorzata Roman, przewodnicząca stowarzyszenia. czytaj więcej

Pieniądze na remonty kościołów od samorządu Mazowsza

Pieniądze na remonty kościołów od samorządu Mazowsza

Prace restauratorskie drewnianego wyposażenia bazyliki katedralnej w Płocku, roboty budowlane przy wzmocnieniu konstrukcji ścian i więźby dachowej drewnianego kościoła w Dobrzykowie oraz remont dachu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie, zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu ze środków przyznanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Środki te otrzymają kościoły z certyfikatem „Cenny zabytek”. Łącznie na remonty zabytków, w tym sakralnych, w subregionie płockim przeznaczono 900 tysięcy zł. czytaj więcej

Ruch Światło-Życie modli się za ks. biskupa Piotra Liberę

Ruch Światło-Życie modli się za ks. biskupa Piotra Liberę

Około 170 osób wzięło w tym roku udział w letnich Oazach Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej. Odbywały się one w Gliczarowie Górnym w Tatrach. Ich owocem jest m.in. akcja „10tka różańcowa z Biskupem”, czyli modlitwa za ks. biskupa Piotra Liberę, przebywającego w eremie kamedulskim w Krakowie. czytaj więcej

Egzorcyści przypominają: realne istnienie diabła to prawda wiary

Egzorcyści przypominają: realne istnienie diabła to prawda wiary

Rzeczywiste istnienie diabła jako bytu osobowego, który myśli i działa, i który dokonał wyboru, buntując się przeciw Bogu jest prawdą wiary, która od zawsze należała do doktryny chrześcijańskiej – przypomina Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów. czytaj więcej

Od Stasia do Maryi - pielgrzymka rowerowa z Przasnysza na Jasną Górę

Od Stasia do Maryi - pielgrzymka rowerowa z Przasnysza na Jasną Górę

50 rowerzystów jedzie z Przasnysza w pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę, pod hasłem Od Stasia do Maryi. Wyruszyli spod kościoła farnego, w którym w 1550 roku został ochrzczony św. Stanisław Kostka, a pod drodze odwiedzili poświęcone mu sanktuarium w Rostkowie. Do celu swej podróży mają dotrzeć 23 sierpnia. czytaj więcej

Zmarł Czesław Marciniak, tata ks. Jacka Marciniaka

Zmarł Czesław Marciniak, tata ks. Jacka Marciniaka

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 sierpnia br. zmarł tata ks. Jacka Marciniaka, wikariusza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Przeżył 72 lat. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Tadeusz Nikicin, proboszcz parafii Lubowidz

Zmarł ks. kan. Tadeusz Nikicin, proboszcz parafii Lubowidz

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 18 sierpnia br. (niedziela), zmarł nagle ks. kan. Tadeusz Nikicin, proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Lubowidzu. Przeżył 68 lat w tym 41 w kapłaństwie. czytaj więcej

Apel poległych i modlitwa w 99. rocznicę obrony Płocka przed bolszewikami

Apel poległych i modlitwa w 99. rocznicę obrony Płocka przed bolszewikami

Modlitwa za obrońców Płocka, poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz okolicznościowy apel, odbyły się 18 sierpnia br. na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku, w 99. rocznicę obrony miasta. Modlitwę poprowadził ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej i kapelan płockich kombatantów. czytaj więcej

Biskup Mirosław Milewski do rolników: strzeżcie duchowego dobra katolickich rodzin

Biskup Mirosław Milewski do rolników: strzeżcie duchowego dobra katolickich rodzin

- Strzeżcie dobra duchowego katolickich rodzin, wychowujcie swoje dzieci w wierze, przekazujcie im wartości chrześcijańskie - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do wiernych, zgromadzonych 18 sierpnia br. na dożynkach w Guminie. Pobłogosławił także chleb dożynkowy i wieńce, wykonane przez rolników. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę