Aktualności

Trwa 168. Piesza Pielgrzymka do Skępego

Trwa 168. Piesza Pielgrzymka do Skępego

O tym, że trzeba pamiętać o przysięgach danych Bogu, powiedział ks. biskup Roman Marcinkowski 6 września br. w kościele farnym w Płocku. Przewodniczył Mszy św. rozpoczynającej 168. Pieszą Pielgrzymkę do Skępego. Idący w niej pątnicy dziękują Matce Bożej za ocalenie Płocka przed epidemią cholery, spełniając przyrzeczenia swych przodków, pod hasłem „Przyjdź Duchu Święty”. czytaj więcej

Spotkanie duszpasterzy młodzieży i ministrantów

Spotkanie duszpasterzy młodzieży i ministrantów

Msza św. niedzielna o godz. 20.15 „Ostatnia w mieście”, kawiarenka „Święty Spokój” i rekolekcje dla maturzystów, to niektóre z propozycji duszpasterskich, adresowanych do młodzieży z diecezji płockiej. Przedstawiono je podczas spotkania księży odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza w diecezji, któremu 4 września br. przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski. czytaj więcej

Nagroda „Hipokratesa Mazowsza 2019” dla przychodni Caritas Diecezji Płockiej

Nagroda „Hipokratesa Mazowsza 2019” dla przychodni Caritas Diecezji Płockiej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Płocku zajął pierwsze miejsce w plebiscycie „Hipokrates Mazowsza 2019”, organizowanym na Mazowszu przez redakcje „Polski Metropolii Warszawskiej” i serwisu Naszemiasto.pl. Tym samym został uznany za najlepszą przychodnię w Płocku i powiecie płockim. czytaj więcej

Stypendia dla młodzieży diecezji płockiej ufundowane przez Kapitułę św. Michała w Płocku

Stypendia dla młodzieży diecezji płockiej ufundowane przez Kapitułę św. Michała w Płocku

Powołana dekretem biskupa płockiego Piotra Libery z dnia 2 kwietnia 2015 roku Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, po raz trzeci ogłasza nabór wniosków na stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu Diecezji Płockiej. Udzielana pomoc materialna jest wpisana w działalność statutową Kapituły, która w ten sposób pragnie realizować ewangeliczne wezwanie do niesienia pomocy potrzebującym. czytaj więcej

Komunikat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Komunikat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 7 września 2019 r. o godz. 10.00 odbędzie się drugi termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. czytaj więcej

Warsztat o roli pszczół w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

Warsztat o roli pszczół w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

Ponad pięćdziesiąt osób wzięło udział w warsztacie poświęconym roli pszczół w rolnictwie i ekosystemie, który odbył się 1 września br. w Ostoi św. Antoniego, działającej przy Sanktuarium Diecezjalnym w Ratowie. Odbył się w Światowym Dniu Modlitw o Ochronę Stworzenia. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: najlepszym uczczeniem pamięci ofiar jest cisza

Ks. biskup Mirosław Milewski: najlepszym uczczeniem pamięci ofiar jest cisza

- Najlepszym uczczeniem pamięci milionów ofiar jest cisza – stwierdził ks. biskup Mirosław Milewski podczas Mszy św. za Ojczyznę w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego dnia o godz. 14.00 w kościołach diecezji płockiej zabiły dzwony. czytaj więcej

Msza św. w intencji ludzi sportu

Msza św. w intencji ludzi sportu

O tym, że sport jest przestrzenią promowania wartości chrześcijańskich, darem Bożym i musi się stawać misją i świadectwem, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 1 września br. w płockiej bazylice katedralnej. Przewodniczył Mszy św. z udziałem sportowców, działaczy i dziennikarzy sportowych. czytaj więcej

W Płocku odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

W Płocku odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

O tym, aby nie zmarnować talentu wiary i nie uwierzyć tym, którzy chcą zniewolić umysły i dusze młodych ludzi, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do członków Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła, który jest jego rodzinną gałęzią, podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty w sobotę 31 sierpnia br. Odbył się on na terenie parafii św. Józefa oraz Młodzieżowego Centrum Edukacyjnego-Wychowawczego „Studnia” w Płocku, z udziałem około 450 osób. czytaj więcej

Zarządzenie w sprawie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Zarządzenie w sprawie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dnia 1 września 2019 r. (niedziela) przypada 80. rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Dla godnego uczczenia tamtych tragicznych wydarzeń we wszystkich kościołach diecezji płockiej przekazuję następujące wskazania: czytaj więcej

Ruch Światło-Życie tworzy diakonię życia

Ruch Światło-Życie tworzy diakonię życia

Diakonia życia, to nowa diakonia, którą tworzy Ruch Światło-Życie diecezji płockiej. Jej powstanie jest owocem prac II Synodu Młodych, podczas którego młodzież postulowała, że chce uczestniczyć w działaniach związanych z promocją życia. czytaj więcej

Parafie zachęcają do tworzenia rodzin zastępczych

Parafie zachęcają do tworzenia rodzin zastępczych

Pięć tysięcy ulotek, zachęcających do tworzenia rodzin zastępczych, zostało rozprowadzonych w parafiach dwóch dekanatów płockich i częściowo dekanatu gąbińskiego. Był to efekt współpracy wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku: - To zachęta dla rodzin, aby tworzyły rodziny zastępcze, których bardzo brakuje – mówi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę