Aktualności

Msza św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice katedralnej

Msza św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice katedralnej

Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze płockiej w czwartek 18 kwietnia br. przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera, natomiast homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski: - Eucharystia jest czymś więcej niż tylko pokarmem. Ona jest również lekarstwem – stwierdził hierarcha. czytaj więcej

Wielkopostny dzień skupienia w miejscu męczeństwa płockich biskupów

Wielkopostny dzień skupienia w miejscu męczeństwa płockich biskupów

Sanktuarium św. Katarzyny Aleksandryjskiej i bł. Męczenników Działdowskich: abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie (diecezja toruńska), był 16 kwietnia br. miejscem wielkopostnego dnia skupienia pracowników płockich instytucji diecezjalnych. Biskupi, księża, siostry zakonne i świeccy spotkali się w tym miejscu z okazji 20. rocznicy beatyfikacji płockich biskupów męczenników. czytaj więcej

Przewodniczący Episkopatu apeluje o wsparcie odbudowy katedry Notre-Dame

Przewodniczący Episkopatu apeluje o wsparcie odbudowy katedry Notre-Dame

Zgodnie z wolą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, "Apel Przewodniczącego KEP po pożarze katedry Notre-Dame w Paryżu", należy odczytać wiernym podczas wszystkich Mszy św. w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 21 kwietnia br., w ramach ogłoszeń. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Czwartek: także dzisiaj jest święte, niezniszczalne kapłaństwo

Ks. biskup Piotr Libera w Wielki Czwartek: także dzisiaj jest święte, niezniszczalne kapłaństwo

- Także dzisiaj jest niezniszczalny, święty Kościół. Także dzisiaj jest święte, niezniszczalne kapłaństwo - powiedział Biskup Płocki Piotr Libera podczas Mszy św. Krzyżma w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Poświęcił także oleje, potrzebne przy udzielaniu sakramentów świętych. Podczas Mszy św. księża w darze ołtarza złożyli deklaracje modlitwy i postu w intencji powołań do kapłaństwa. czytaj więcej

Odznaczenia kościelne Ojca Świętego Franciszka i odznaczenia kanonickie Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.

Odznaczenia kościelne Ojca Świętego Franciszka i odznaczenia kanonickie Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.

W Wielki Czwartek bp Piotr Libera ogłosił nowe nominacje kanonickie i prałackie wśród księży diecezji płockiej: czytaj więcej

Pro memoria ws. uroczystości św. Wojciecha w 2019 roku (30 kwietnia)

Pro memoria ws. uroczystości św. Wojciecha w 2019 roku (30 kwietnia)

W roku 2019 uroczystość św. Wojciecha, ze względu na przypadającą Oktawę Wielkanocy, jest przeniesiona z daty własnej (23 kwietnia) na wtorek 30 kwietnia (nie poniedziałek 29 kwietnia) – przypomina bp Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. czytaj więcej

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY

ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DO MODLITWY W INTENCJI PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Niech Duch Święty napełni swoim światłem tych, którzy mogą przyczynić się do rozwiązania nabrzmiałego konfliktu, w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony - napisał Biskup Płocki kierując słowa zachęty do modlitwy w intencji pracowników oświaty. czytaj więcej

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży w Płońsku

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży w Płońsku

Eucharystia w parafii św. Maksymiliana Kolbego pod przewodnictwem ks. biskupa Mirosława Milewskiego, konferencja ks. Piotra Pawlukiewicza, koncert zespołu „niemaGotu” złożyły się na diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży w diecezji płockiej. W Niedzielę Palmową 14 kwietnia br. w wydarzeniu tym wzięło udział około 900 młodych osób. Wspólnej modlitwie towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki. czytaj więcej

Senator, która pomagała ludziom [portal Gościa Płockiego]

Senator, która pomagała ludziom [portal Gościa Płockiego]

- Nie lubiłaś odznaczeń, bo uważałaś, że gdy żyje się ideałami, żadne odznaczenia nie są potrzebne - mówił w Niepokalanowie o śp. senator Janinie Fetlińskiej bp Piotr Libera. czytaj więcej

Msza św. za śp. Senator Janinę Fetlińską w IX rocznicę śmierci – 13 kwietnia 2019, Niepokalanów - homilia bp. Piotra Libery

Msza św. za śp. Senator Janinę Fetlińską w IX rocznicę śmierci – 13 kwietnia 2019, Niepokalanów - homilia bp. Piotra Libery

Szanowny Panie Włodzimierzu – mężu ŚP. Pani Senator Janiny Fetlińskiej, Szanowny Panie Bartoszu – synu ŚP. Pani Senator, Czcigodny Ojcze Gwardianie, Ojcowie i Bracia Franciszkanie, Bracia Kapłani, Drogie Siostry Zakonne, Wielce Szanowny Panie Pośle – inspiratorze i organizatorze dzieła upamiętnienia Janiny Fetlińskiej – pielęgniarki, społecznika i senator Rzeczpospolitej Polskiej, czytaj więcej

Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan

Droga Krzyżowa w intencji prześladowanych chrześcijan

W piątek przed Niedzielą Palmową płocczanie wraz z ks. biskupem Piotrem Liberą przeszli Drogę Krzyżową ulicami Starego Miasta. Wierni miasta Płocka rozważali poszczególne stacje męki Pana Jezusa, modląc się w intencji prześladowanych chrześcijan. czytaj więcej

Ks. biskup Piotr Libera poświęcił odnowiony oddział w ciechanowskim szpitalu

Ks. biskup Piotr Libera poświęcił odnowiony oddział w ciechanowskim szpitalu

O tym, że Jezus przychodzi do ludzi cierpiących i chce, aby zawierzali Mu swoje słabości, powiedział ks. biskup Piotr Libera 12 kwietnia br. podczas poświęcenia wyremontowanego oddziału onkologiczno-hematologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
 2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę