Aktualności

7. Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet

7. Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet

Dnia 11 marca 2022 r. (sobota) w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie odbędzie się VII Diecezjalne Spotkanie dla Kobiet Diecezji Płockiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończy około godz. 15.00. Eucharystii będzie przewodniczył ks. biskup Piotr Libera, biskup senior. Gościem tegorocznego spotkania będzie pani Monika Waluś z Warszawy, wykładowca akademicki. czytaj więcej

Komunikat Kancelarii Kurii dotyczący Niedzieli "Ad Gentes" 

Komunikat Kancelarii Kurii dotyczący Niedzieli "Ad Gentes" 

Do parafii diecezji płockiej przekazane zostały materiały formacyjne na II Niedzielę Wielkiego Postu 5 marca br. – Niedzielę „Ad Gentes”, która obchodzona jest pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”.  czytaj więcej

Rekolekcyjno-narciarskie ferie „Wojska Gedeona

Rekolekcyjno-narciarskie ferie „Wojska Gedeona

Budzenie do żywej wiary, koncert TAU, budowanie pięknych relacji i młodzieńcza radość, jazda na nartach – to wszystko działo się podczas zimowych rekolekcji wspólnoty „Wojsko Gedeona”. Uczestniczyło w nich niemalże 100 młodych osób. czytaj więcej

30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej
foto: Ilona Krawczyk-Krajczyńska/Foto Gość

30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji płockiej

W diecezji płockiej jest 30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Upoważnienia do pełnienia tej posługi wręczył im 26 lutego br. biskup pomocniczy Mirosław Milewski, po rekolekcjach w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Przyjęcie upoważnień poprzedziła formacja. czytaj więcej

Eucharystia w 92. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie
plock.gosc.pl

Eucharystia w 92. rocznicę objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku 26 lutego br. sprawowana była Eucharystia z okazji 92. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej: - Jezus nas zaprasza i zobowiązuje, byśmy byli miłosierni - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski, W Eucharystii uczestniczyła s. Miriam Janiec, matka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała mistyczka. czytaj więcej

Rolnicy z diecezji płockiej wzięli udział w Wielkopostnym Dniu Zamyślenia

Rolnicy z diecezji płockiej wzięli udział w Wielkopostnym Dniu Zamyślenia

Msza św., konferencja o miejscu w Kościele oraz spotkanie z przedstawicielem rynku hurtowego, złożyły się na Wielkopostny Dzień Zamyślenia dla Rolników i Osób Związanych z Rolnictwem, który 25 lutego br. odbył się w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Organizatorem spotkania był ks. kan. Marek Dyga, diecezjalny duszpasterz rolników. czytaj więcej

Droga Krzyżowa wynagradzająca w bazylice katedralnej

Droga Krzyżowa wynagradzająca w bazylice katedralnej

W Dniu Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich (24 lutego br.) w bazylice katedralnej płockiej sprawowano nabożeństwo Drogi Krzyżowej wynagradzającej, z udziałem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego i biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego: - Jezus idzie z cierpiącymi Drogą Krzyżową – powiedział ordynariusz diecezji płockiej. czytaj więcej

Zbiórka świec dla Żytomierza

Zbiórka świec dla Żytomierza

Na prośbę prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i za aprobatą biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego zwracamy się do duszpasterzy diecezji płockiej o przekazywanie zużytych świec i paschałów, które po przetworzeniu mogą posłużyć mieszkańcom Żytomierza na Ukrainie. Jest to partnerskie miasto Płocka. czytaj więcej

Modlitwa z pacjentami i pracownikami szpitala psychiatrycznego w Gostyninie Zalesiu

Modlitwa z pacjentami i pracownikami szpitala psychiatrycznego w Gostyninie Zalesiu

- Najlepszym lekarstwem jest Jezus – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do pacjentów i pracowników Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. W tym roku szpital obchodzi 90. rocznicę powstania.   czytaj więcej

Ks. biskup: Szymon Stułkowski: musimy zdjąć maski i zobaczyć podobieństwo do Boga

Ks. biskup: Szymon Stułkowski: musimy zdjąć maski i zobaczyć podobieństwo do Boga

- Wielki Post to czas, kiedy musimy zdjąć maski i zobaczyć, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w Środę Popielcową (22 lutego br.). Przewodniczył wieczornej Mszy św. w bazylice katedralnej płockiej, z obrzędem posypania głów popiołem na początku Wielkiego Postu. czytaj więcej

Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

Uroczystości w 82. rocznicę wywiezienia Żydów z miasta przez Niemców

82 lata temu, 21 lutego 1941 roku, Niemcy po raz pierwszy wywieźli z Płocka do obozu w Działdowie około 4 tysięcy Żydów. W 82. rocznicę tego tragicznego wydarzenia kwiaty na Cmentarzu Żydowskim w Płocku złożyli między innymi Shani Tayar, wiceambasador Izraela w Polsce, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Wsparcie Caritas Diecezji Płockiej dla Ukrainy w 2022 roku

Wsparcie Caritas Diecezji Płockiej dla Ukrainy w 2022 roku

Caritas Diecezji Płockiej w 2022 roku wsparła materialnie i finansowo Ukraińców w ich ojczyźnie oraz w Polsce. Łączna, szacowana wartość pomocy finansowej, przekazanej ludności z Ukrainy (w Polsce i w Ukrainie) wyniosła ponad 1 mln 200 tys. zł. Akcje pomocowe koordynowało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Płockiej. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę