Aktualności

Obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Płocku – 24 września 2023 r.

Obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Płocku – 24 września 2023 r.

W najbliższą niedzielę, 24 września Caritas Diecezji Płockiej zaprasza do katedry na liturgiczne obchody Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Stanisław Struś, emerytowany proboszcz parafii Winnica

Zmarł ks. kan. Stanisław Struś, emerytowany proboszcz parafii Winnica

Z głębokim żalem informujemy, że 20 września 2023 r. zmarł ks. kan. Stanisław Struś. Odszedł do Pana w wieku 88 lat, w 65 roku swojego kapłaństwa.  czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach: Maryja uczy ufać w cierpieniu

Ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach: Maryja uczy ufać w cierpieniu

- Maryja pozostaje wzorem miłości i nadziei w sytuacjach próby i cierpienia, gdy wszystko wydaje się być stracone. Pod krzyżem swego Syna stała bez słowa skargi, ponieważ potrafiła ufać i czekać – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Oborach. 17 września br. przewodniczył Mszy św. odpustowej w ku czci Matki Bożej Bolesnej, Patronki sanktuarium i parafii. Uroczystości odpustowe połączone były z dożynkami parafialnymi. czytaj więcej

Odpust w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku

Odpust w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku

- Bóg daje nam świętych, którzy wspierają nas w naszych wyborach i wskazują najlepsze dla nas drogi. Niech św. Stanisław Kostka pomoże nam zwyciężać duchowe boje, niech wstawia się za nami przed Bożym tronem - powiedział ks. kan. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej w Płocku, w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, w dniu odpustu parafialnego (17 września br.). czytaj więcej

22. Diecezjalny Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

22. Diecezjalny Memoriał Szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

46 młodych szachistów z diecezji płockiej wzięło udział w 22. Diecezjalnym Memoriale Szachowym im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu. Zwycięzcą turnieju został Natan Okrągły z Serocka. Opiekunem rozgrywek był ks. Wojciech Paradowski, wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy. czytaj więcej

Sukces drużyny harcerskiej „Błękitna Armia” z Nasielska

Sukces drużyny harcerskiej „Błękitna Armia” z Nasielska

1 Nasielska Drużyna Harcerzy „Błękitna Armia” im. gen. Józefa Hallera znalazła się w gronie najlepszych drużyn w Polsce w Turnieju Drużyn Puszczańskich. czytaj więcej

Msza św. w katedrze z okazji Dnia Polskiej Ekologii - 23 września 2023 r.

Msza św. w katedrze z okazji Dnia Polskiej Ekologii - 23 września 2023 r.

23 września 2023 r. (sobota) w godz. od 10.00-18.00 w Płocku odbędzie się Dzień Polskiej Ekologii z Kiermaszem Żywności Wysokiej Jakości. czytaj więcej

3,5 tysiąca uczestników „Rostkowa Młodych” – ze św. Stanisławem Kostką
foto: Wojciech Ostrowski/Gość Płocki

3,5 tysiąca uczestników „Rostkowa Młodych” – ze św. Stanisławem Kostką

3,5 tysiąca młodych osób: dzieci i młodzieży wzięło udział 16 września br. w 41. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży „Rostkowo Młodych” - do Rostkowa i Przasnysza, miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką, patronem dzieci i młodzieży oraz głównym patronem diecezji płockiej. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Zbudujmy dom na skale…”: - Najważniejszą budowlą jest twoje życie. Buduj je na Chrystusie – wezwał uczestników pielgrzymki biskup płocki Szymon Stułkowski. czytaj więcej

Liceum im. KEN w Przasnyszu dziękowało Bogu za jubileusz stulecia

Liceum im. KEN w Przasnyszu dziękowało Bogu za jubileusz stulecia

Ks. biskup Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. w kościele farnym w Przasnyszu, z okazji 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Poświęcił też w szkole figurę św. Stanisława Kostki: - Pielęgnujcie marzenia i módlcie się, żeby mogły się one spełnić - zwrócił się do uczniów i społeczności szkoły. czytaj więcej

Akcja „Płońsk czyta Prymasa”

Akcja „Płońsk czyta Prymasa”

W Płońsku po raz drugi zorganizowano akcję pt. „Płońsk czyta Prymasa” (10 września br.). Wzięli w niej udział duchowni i świeccy, którzy czytali publicznie „Zapiski więzienne” bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób uczczono drugą rocznicę jego beatyfikacji, przypominając dzieło życia Prymasa Tysiąclecia, który był wielkim autorytetem moralnym i duchowym. czytaj więcej

II Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej

II Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej

Osoby niepełnosprawne z diecezji płockiej, w tym mieszkańcy i opiekunowie Domów Pomocy Społecznej, pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu, w II Pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych (9 września br.). Każdy z uczestników pielgrzymki przyjął sakrament namaszczenia chorych i otrzymał błogosławieństwo Lourdzkie. czytaj więcej

Młodzi w drodze do Czerwińska po raz trzeci!

Młodzi w drodze do Czerwińska po raz trzeci!

W sobotę, 9 września, prawie 80-osobowa grupa pątników wyruszyła z Płońska do Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku w ramach III Młodzieżowej Pieszej Pielgrzymki. Młodzi modlili się o święte powołania kapłańskie i zakonne. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę