Aktualności

Poświęcenie Ośrodka Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Skępem

Poświęcenie Ośrodka Rehabilitacji im. Jana Pawła II w Skępem

O tym, że cierpienie jest jakby stacją drogi krzyżowej - stacją oczyszczenia i spotkania z Bogiem-Człowiekiem, powiedział ks. biskup Piotr Libera 17 stycznia br. podczas uroczystości poświęcenia i nadania imienia św. Jana Pawła II Ośrodkowi Rehabilitacji WIMED w Skępem. czytaj więcej

Zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski

Zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski

W środę 16 stycznia zmarł ks. kan. Zygmunt Ignatowski, emerytowany proboszcz par. Sikórz. Odszedł do wieczności w 73 roku życia i 47 roku kapłaństwa. czytaj więcej

„Chrześcijańska prawdomówność wobec fałszywych wiadomości i mowy nienawiści”

„Chrześcijańska prawdomówność wobec fałszywych wiadomości i mowy nienawiści”

W związku z dramatem, jaki wydarzył się w Gdańsku w dniu 13 stycznia 2019 r. przypominamy oświadczenie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim pt. „Chrześcijańska prawdomówność wobec fałszywych wiadomości i mowy nienawiści”, wydane w dniu 27 grudnia 2018 r. czytaj więcej

Diecezja płocka na 25-leciu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Diecezja płocka na 25-leciu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

Siedmioosobowa delegacja z diecezji płockiej wzięła udział w jubileuszu XXV-lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (PF SRK) w Zakopanem. Pierwsze Stowarzyszenie Rodzin Katolickich powstało w 1989 roku właśnie w diecezji płockiej. Cztery lata później, z inicjatywy kilkunastu prezesów SRK uczestniczących w Międzynarodowym Sympozjum Rodzinnym w Płocku, została zarejestrowana Polska Federacja tychże Stowarzyszeń. czytaj więcej

Zmarła Regina Pepłońska, mama ks. Tadeusza Pepłońskiego

Zmarła Regina Pepłońska, mama ks. Tadeusza Pepłońskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Mama ks. kan. Tadeusza Pepłońskiego, proboszcza par. św. Wojciecha w Nasielsku. czytaj więcej

Finał akcji Kolędników Misyjnych

Finał akcji Kolędników Misyjnych

Około 220 dzieci z diecezji płockiej przyjechało do Płocka na podsumowanie tegorocznej akcji Kolędników Misyjnych. Przywieźli ze sobą pieniądze zebrane na pomoc rówieśnikom z Rwandy i Burundi, które zbierali w swoich parafiach w czasie misyjnej inicjatywy. czytaj więcej

Relikwie św. José Sanchéz del Río w Szkołach Katolickich w Płocku

Relikwie św. José Sanchéz del Río w Szkołach Katolickich w Płocku

Relikwie pierwszego stopnia św. José Sanchéz del Río – patrona Światowych Dni Młodzieży w Panamie, gościły w Szkołach Katolickich w Płocku. W czasie wizyty relikwii dzieci i młodzieży uczestniczyły w Mszy św., słuchały konferencji oraz spotkały się z lekarzem – wolontariuszem z Madagaskaru. czytaj więcej

Ks. Jan Piotrowski od 20 lat jest kapelanem strażaków

Ks. Jan Piotrowski od 20 lat jest kapelanem strażaków

Ks. kan. dr Jan Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, od 20 lat pełni posługę kapelana strażaków w powiecie płońskim. Pamiętano o tym podczas dorocznego spotkania opłatkowego strażaków w Warszawie, gdzie przyjął stosowny adres oraz podziękowania od st. bryg. Bogdana Łasicy, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. czytaj więcej

Zmarła s. Aldona Chrzanowska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Zmarła s. Aldona Chrzanowska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

7 stycznia 2019 roku w godzinach południowych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Aldona – Irena Chrzanowska. czytaj więcej

Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął 32. rok działalności

Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął 32. rok działalności

„Wieczorem Królewskim”, czyli dorocznym spotkaniem świąteczno-noworocznym Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, zainaugurowano 5 stycznia br. 32 rok jego działalności. W spotkaniu w Wyższym Seminarium Duchownym uczestniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Jesteście promotorami kontaktów ekumenicznych w Płocku – zwrócił się do członków stowarzyszenia. czytaj więcej

III Orszak Trzech Króli w Ciechanowie

III Orszak Trzech Króli w Ciechanowie

- Dla chrześcijanina, który pamięta, że Chrystus przyszedł do wszystkich, jedno musi być jasne: w rodzinie, w życiu zawodowym, w rządzeniu nie wolno świadomie wybierać drogi konfliktu i podziałów – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas III Orszaku Trzech Króli w Ciechanowie. Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” przemaszerowało w nim kilka tysięcy wiernych. czytaj więcej

22. rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Piotra Libery

22. rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Piotra Libery

Życzenia i gratulacje z okazji 22. rocznicy sakry biskupiej przyjmował 6 stycznia 2019 r. biskup płocki Piotr Libera. Na ręce ordynariusza w imieniu księży i diecezjan przekazali je wierni parafii św. Józefa w Ciechanowie, podczas Mszy św. na zakończenie III Orszaku Trzech Króli w tym mieście. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę