Aktualności

Diecezjalna uroczystość Dnia Życia Konsekrowanego

Diecezjalna uroczystość Dnia Życia Konsekrowanego

Biskup Płocki Piotr Libera przewodniczył Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego a zarazem Dzień Życia Konsekrowanego. Uczestniczyły w niej siostry i bracia zakonni oraz wdowy i dziewice konsekrowane. Homilię wygłosił kapucyn o. Grzegorz Filipiuk z Zakroczymia: - Konsekracji zakonnej nie może zastąpić światowość zakonna - podkreślił w bazylice katedralnej płockiej. czytaj więcej

XI Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie

XI Szkolno-Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rogozinie

Zespół wokalno-instrumentalny „Qulturalni” z Gminnego Ośrodka Kultury w Cekanowie zdobył Grand Prix tegorocznego XI Szkolno-Parafialnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Rogozinie koło Płocka. Cieszący się dużą popularnością w diecezji płockiej festiwal zgromadził w tym roku kilkuset uczestników. czytaj więcej

Wystawa o przebudowie katedry według Stefana Szyllera

Wystawa o przebudowie katedry według Stefana Szyllera

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku otwarto wystawę z dokumentami przebudowy płockiej katedry według słynnego architekta Stefana Szyllera. Większość dokumentów spłonęła podczas Powstania Warszawskiego, ale i te, które się zachowały, przedstawiają imponujący warsztat pracy architekta: - Ta przebudowa uratowała katedrę podczas wojennych bombardowań – przekonywał ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku. czytaj więcej

„My z niego wszyscy” – publikacja z materiałami z sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku

„My z niego wszyscy” – publikacja z materiałami z sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku

W Płockim Instytucie Wydawniczym ukazała się kolejna książka, będąca owocem Roku św. Stanisława Kostki. Publikacja „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, wydana pod redakcją ks. Wojciecha Kućko, zawiera wszystkie wystąpienia prelegentów 41. Międzynarodowego Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, które odbyło się dn. 15 listopada 2018 r. czytaj więcej

Maturzyści na rekolekcjach o powołaniu do życia z Panem Jezusem

Maturzyści na rekolekcjach o powołaniu do życia z Panem Jezusem

O powołaniu w życiu osobistym i zawodowym, relacji z Jezusem oraz ze sobą nawzajem oraz możliwości rozwijania talentów w seminarium czy zakonie rozmawiali maturzyści z diecezji płockiej podczas trzydniowych rekolekcji, jakie odbyły się w Płocku w czasie ferii szkolnych: - To był czas, kiedy mogłem się poważnie zastanowić nad tym, czego chcę od życia – mówi Konrad Nachtman z Płońska. czytaj więcej

Seminaryjne uroczystości ku czci Akwinaty

Seminaryjne uroczystości ku czci Akwinaty

28 stycznia w Kościele wspominamy postać św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. Żyjący w XIII wieku dominikanin miał ogromny wpływ na rozwój filozofii i teologii, dlatego w sposób szczególny towarzyszy klerykom w ich formacji intelektualnej. Z tej okazji w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku uroczyście obchodzono liturgiczne wspomnienie Akwinaty. czytaj więcej

Finał Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

Finał Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

Rodzina Justyny i Pawła Grzembskich z córką Lidią zajęła pierwsze miejsce w Konkursie Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych, organizowanym przy okazji Orszaku Trzech Króli w Płocku. Wręczenie nagród odbyło się 28 stycznia br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, z udziałem bp. Piotra Libery. Do konkursu zgłoszono 44 szopki. czytaj więcej

Dekret o bł. Bolesławie Lament

Dekret o bł. Bolesławie Lament

Dekretem z dnia 15 listopada 2018 roku, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na celebrowanie w Diecezji Płockiej w dniu 29 stycznia wspomnienia dowolnego bł. Bolesławy Lament, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny (po wcześniejszym zniesieniu tego obchodu w Kalendarzu Liturgicznym dla diecezji polskich - por. Kalendarz Liturgiczny Diecezji Płockiej na rok 2018-2019 s. 17-18). Zachęcamy do modlitwy, szczególnie w dniu 29 stycznia, przez wstawiennictwo tej Błogosławionej związanej tak mocno z naszą Diecezją (m.in. Ratowo i Mława). Pełny formularz mszalny znajduje się w Mszale Rzymskim, a teksty do Godziny Czytań - w Liturgii Godzin, Dodatek I, Teksty własne o świętych. czytaj więcej

Ks. biskup Mirosław Milewski: wiedza religijna jest elementem kultury europejskiej

Ks. biskup Mirosław Milewski: wiedza religijna jest elementem kultury europejskiej

- Wiedza religijna jest istotnym elementem kultury europejskiej. Podejmowanie rzekomego problemu nauczania religii w szkołach stanowi koniunkturalne traktowanie spraw religii przed kolejnymi wyborami w kraju – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 27 stycznia br. w salezjańskiej parafii św. Stanisława Kostki w Płocku. Przewodniczył Mszy św. w uroczystość ku czci św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. czytaj więcej

Młodzi „Połączeni z Panamą” w Łącku

Młodzi „Połączeni z Panamą” w Łącku

Transmisja Eucharystii z papieżem Franciszkiem z Panamy, Eucharystia z ks. biskupem Piotrem Liberą i katecheza o więzi z Chrystusem, znalazły się w programie Diecezjalnego Dnia Młodych „Połączeni z Panamą”. Zorganizowano je 26 stycznia br. w Łącku koło Płocka, z udziałem ponad 400 młodych ludzi. Modlitwie animowanej przez wspólnotę „Mocni w Duchu” z Łodzi towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. czytaj więcej

Nieszpory w świątyni mariawickiej

Nieszpory w świątyni mariawickiej

Nieszpory w Katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów zakończyły 25 stycznia br. płockie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył im ks. biskup Marek M. Babi, biskup naczelny tego Kościoła, a homilię wygłosił ks. biskup Mirosław Milewski: - Powinien nas łączyć „ekumenizm wartości” – zaakcentował biskup katolicki. czytaj więcej

Rozmowa ekumeniczna w kościele ewangelickim

Rozmowa ekumeniczna w kościele ewangelickim

Formę rozmowy ekumenicznej przybrało spotkanie, które odbyło się 24 stycznia br. w kościele ewangelickim w Płocku, w przedostatnim dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: - Wszyscy przeżywamy te same troski współczesnego świata – stwierdził gospodarz miejsca ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę