Aktualności

Relikwie św. José Sanchéz del Río w Szkołach Katolickich w Płocku

Relikwie św. José Sanchéz del Río w Szkołach Katolickich w Płocku

Relikwie pierwszego stopnia św. José Sanchéz del Río – patrona Światowych Dni Młodzieży w Panamie, gościły w Szkołach Katolickich w Płocku. W czasie wizyty relikwii dzieci i młodzieży uczestniczyły w Mszy św., słuchały konferencji oraz spotkały się z lekarzem – wolontariuszem z Madagaskaru. czytaj więcej

Ks. Jan Piotrowski od 20 lat jest kapelanem strażaków

Ks. Jan Piotrowski od 20 lat jest kapelanem strażaków

Ks. kan. dr Jan Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, od 20 lat pełni posługę kapelana strażaków w powiecie płońskim. Pamiętano o tym podczas dorocznego spotkania opłatkowego strażaków w Warszawie, gdzie przyjął stosowny adres oraz podziękowania od st. bryg. Bogdana Łasicy, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. czytaj więcej

Zmarła s. Aldona Chrzanowska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Zmarła s. Aldona Chrzanowska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

7 stycznia 2019 roku w godzinach południowych w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej koło Płocka do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Aldona – Irena Chrzanowska. czytaj więcej

Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął 32. rok działalności

Klub Inteligencji Katolickiej rozpoczął 32. rok działalności

„Wieczorem Królewskim”, czyli dorocznym spotkaniem świąteczno-noworocznym Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, zainaugurowano 5 stycznia br. 32 rok jego działalności. W spotkaniu w Wyższym Seminarium Duchownym uczestniczył Biskup Płocki Piotr Libera: - Jesteście promotorami kontaktów ekumenicznych w Płocku – zwrócił się do członków stowarzyszenia. czytaj więcej

III Orszak Trzech Króli w Ciechanowie

III Orszak Trzech Króli w Ciechanowie

- Dla chrześcijanina, który pamięta, że Chrystus przyszedł do wszystkich, jedno musi być jasne: w rodzinie, w życiu zawodowym, w rządzeniu nie wolno świadomie wybierać drogi konfliktu i podziałów – powiedział ks. biskup Piotr Libera podczas III Orszaku Trzech Króli w Ciechanowie. Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi” przemaszerowało w nim kilka tysięcy wiernych. czytaj więcej

22. rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Piotra Libery

22. rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Piotra Libery

Życzenia i gratulacje z okazji 22. rocznicy sakry biskupiej przyjmował 6 stycznia 2019 r. biskup płocki Piotr Libera. Na ręce ordynariusza w imieniu księży i diecezjan przekazali je wierni parafii św. Józefa w Ciechanowie, podczas Mszy św. na zakończenie III Orszaku Trzech Króli w tym mieście. czytaj więcej

VIII Orszak Trzech Króli w Płocku

VIII Orszak Trzech Króli w Płocku

- Dzisiejsza uroczystość to ważna lekcja chrześcijańskiej fizyki – mamy odbijać w naszym życiu codziennym blask światła Jezusa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w uroczystość Objawienia Pańskiego, podczas Mszy św. wieńczącej VIII Orszak Trzech Króli w Płocku, z udziałem kilku tysięcy wiernych. Orszakowi towarzyszyła loteria, podczas której główną nagrodą był rower. czytaj więcej

Zmarł Stanisław Marchlewski, Tata ks. Andrzeja Marchlewskiego

Zmarł Stanisław Marchlewski, Tata ks. Andrzeja Marchlewskiego

6 stycznia zmarł Tata ks. Andrzeja Marchlewskiego, Stanisław Marchlewski. Miał 83 lata. czytaj więcej

VI Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego

VI Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego

Ks. Wincenty Borkowski, proboszcz parafii Tłuchowo w latach 1903-1935, zapisał się na kartach historii jako organizator straży pożarnej, inicjator założenia w 1929 roku agencji pocztowej oraz spółdzielczej kasy zapomogowej – Kasy Stefczyka, członek Sejmiku Powiatowego w Lipnie. Jego to właśnie imieniem nazwano rozgrywane w parafii Tłuchowo zawody szachowe, których inicjatorem jest proboszcz ks. Andrzej Zakrzewski. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę