Zmarł ks. Witold Chełchowski

Ze smutkiem zawiadamiamy, że  zmarł ks. Witold Chełchowski. Odszedł do Pana w 74 roku życia i 50 roku posługi kapłańskiej.

Pogrzeb 5

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Witolda Chełchowskiego odbędą się w czwartek (30 marca) o godz. 13.00 w parafii pw. św Małgorzaty w Gąsewie (diecezja łomżyńska). Różaniec święty w intencji zmarłego o godz. 12.00. 

Mszy Świętej pogrzebowej o godz. 13.00 przewodniczyć będzie biskup Piotr Libera.  

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Witolda zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym. 

Śp. ks. Witolda polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. Witold Chełchowski 
urodzony: 5 kwietnia 1949 r. w Rzechówku, par. Gąsewo;
chrzest: 18 kwietnia 1949 r w par. Gąsewo;
diakonat: 19 marca 1972 r. w Płocku;
kapłaństwo: 10 czerwca 1973 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Sońsk, Słubice, Zagroba, Jednorożec; proboszcz i administrator par. Zeńbok (1987-1996);
renta: od 1996 r.  
zmarł: 26 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę