Zmarł ks. Romuald Andruszkiewicz

Z głębokim żalem informujemy, że 14 listopada 2023 r. zmarł ks. Romuald Andruszkiewicz. Odszedł do Pana w wieku 81 lat, w 55 roku swojego kapłaństwa.

Pogrzeb.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Romualda Andruszkiewicza odbędą się 17 listopada (piątek) o godzinie 14.00 w kościele parafialnym parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (na Górkach). 

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Szymon Stułkowski. Zamiast kwiatów prosimy o datki do puszki na rzecz Hospicjum św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku.

Po Mszy świętej trumna z ciałem śp. ks. Andruszkiewicza zostanie złożona na cmentarzu zabytkowym w Płocku.

16 listopada (czwartek) o godzinie 19.30 w kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (na Górkach) zostanie odprawiona Msza św. żałobna z udziałem księży i wiernych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pogrzebie.

Śp. ks. Romualda polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz 
urodzony: 18 sierpnia 1942 w Olszance (par. Wiżajny)
chrzest: 6 września 1942 r. w parafii Wiżajny;
diakonat: 26 kwietnia 1969 w Płocku;
kapłaństwo: 15 czerwca 1969 r. w Wyszkowie;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Pomiechowo (1969-1970), Dobrzyń n. Drwęcą (1970), Różan (1970-1972), Rypin (1972-1977), Płońsk (1977-1978), Płock-św. Zygmunta (1978-1980), Bieżuń (1980), Krasnosielc (1980-1982), Drobin (1987-1989), Mława-św. Stanisława BM (1989-1998); Kapelan w hospicjum św. Urszuli Ledóchowskiej (2001-2015); wicedyrektor Domu Księży Emerytów (2009-2018)   
zmarł: 14 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę