Zmarł ks. kan. Zygmunt Karp (informacja o pogrzebie)

Z głębokim żalem informujemy, że 22 stycznia 2023 r. zmarł ks. kan. Zygmunt Karp. Odszedł do Pana w wieku 82 lat, w 60 roku swojego kapłaństwa. 

Pogrzeb.jpg

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Zygmunta Karpia odbędą się 25 stycznia br. (środa), o godz. 11.00 w kościele parafialnym parafii pw. św. Benedykta w Płocku - Radziwiu. Mszy Świętej przewodniczyć będzie bp Szymon Stułkowski.

Po Mszy Świętej pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. Karpia zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Płocku - Radziwiu. 

Śp. ks. Zygmunta polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


Ks. kan. Zygmunt Karp 
urodzony: 1 kwietnia 1941 w Zambskach Kościelnych;
chrzest: 14 kwietnia 1941 w Zambskach Kościelnych;
diakonat: 16 czerwca 1963 r. w Płocku;
kapłaństwo: 14 czerwca 1964 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Unieck (1964-1966), Orszymowo (1966-1968), Ciechanów (1968-1973), Poniatowo (1973-1974), Rypin (1974-1976), Płock - Radziwie (1976-1977), Tłuchowo (1977), Sierpc (1977-1979); proboszcz w parafiach: Kobylniki (1979-1983), Dobrzyków (1983-2010); 
odznaczenia: tytuł kanonika (1999);
emerytura: od 2010 r.  
zmarł: 22 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę