Zmarł ks. kan. Jerzy Dębowski

Ze smutkiem i żalem informujemy, że w niedzielę rano, po ciężkiej chorobie, zmarł ks. kan. Jerzy Dębowski. Był pierwszym, wieloletnim proboszczem parafii w Rybienku Leśnym (diecezja warszawsko-praska), a następnie w Dzierzgowie. Przeżył 84 lata, z czego blisko 60 w kapłaństwie.

Debowski1.jpg

Uroczystościom pogrzebowym przewodniczyć będzie Bp Roman Marcinkowski, 9 maja (czwartek), o godz.13.00 w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski  w Wyszkowie-Rybienku Leśnym (diecezja warszawsko-praska). Zapraszamy również na różaniec i nieszpory za zmarłego ks. Jerzego w środę (8 maja), o godz. 19.30, natomiast o godz. 20.00 Msza Święta  dla osób, które nie mogą uczestniczyć w pogrzebie. Współbrata Zmarłego, ks. kan. Jerzego Dębowskiego, polecajmy w modlitwach Bogu bogatemu w miłosierdzie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.


ks. kan. Jerzy Dębowski
ur. 6 grudnia 1935 r. w Sadłowie
zm. 5 maja 2019 r. w Rybienku Leśnym
diakonat: 14 czerwca 1959 r. w Płocku
prezbiterat: 19 czerwca 1960 r. w Płocku

Posługa duszpasterska i powierzone zdania:
1960 - wikariusz w par. Dzierzgowo
1963 - wikariusz w par. Wyszków
1965 - praca duszpasterska w Rybienku
1975 - proboszcz par. Rybienko
1981 - wicedziekan dek. wyszkowskiego
1984 - proboszcz par. Dzierzgowo
1987 - dziekan dek. przasnyskiego
1990 - wicedziekan dek. przasnyskiego
1992 - dziekan dek. dzierzgowskiego
2000 - wicedziekan dek. dzierzgowskiego
2003-2009 - dziekan dek. dzierzgowskiego
2009 - emerytura
Odznaczony tytułem kanonika w 1979 r.,  a w 1999 r. mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę