Zmarł ks. Józef Belniak SDB z czerwińskiej wspólnoty salezjańskiej

Z głębokim żalem informujemy, że 21 października 2022 r. w szpitalu w Łodzi, opatrzony sakramentami świętymi odszedł do Miłosiernego Pana w 83 roku życia, 63 ślubów zakonnych i 55 kapłaństwa ks. Józef Belniak SDB z czerwińskiej wspólnoty salezjańskiej.

Pogrzeb.jpg

Uroczystości pogrzebowe odbędą się:
- we wtorek 25 października 2022 r. w kościele pw. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko w Łodzi:
godz. 14.00 – Różaniec;
godz. 14.30 – Eucharystia

- we środę 26 października 2022 r. w Bazylice pw. Zwiastowania NMP w
Czerwińsku nad Wisłą:
godz. 10.30 – Różaniec;
godz. 11.00 – Eucharystia

Po Eucharystii nastąpi odprowadzenie ciała Zmarłego
ks. Józefa do grobowca salezjańskiego na cmentarzu parafialnym w
Czerwińsku nad Wisłą.

Dziękując Bogu za dobro, które ŚP. Ks. Józef Belniak SDB spełnił na
ziemi, polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu!

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa kapłan Józef, którego w ziemskim
życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem kapłaństwa, radował się
wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu
świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę