Zimowy obóz formacyjno-jeździecki w Ostoi św. Antoniego w Ratowie

W czasie tegorocznych ferii zimowych w na terenie Zespołu klasztornego w Ratowie odbył się zimowy obóz formacyjno-jeździecki, zorganizowany przez Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Krechowiacy i Bractwem św. Antoniego. Ideą obozu było kształtowanie charakteru młodych ludzi w oparciu o przesłanie encykliki Ojca Świętego Franciszka „Laudato si`”, a także doskonalenie umiejętności jeździeckich w formule naturalnej szkoły jazdy.

Oboz1

Jedną z płaszczyzn działalności formacyjnej Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w zakresie propagowania nauczania Padewskiego Lekarza Dusz a także założyciela Zakonu Braci Mniejszych – św. Franciszka z Asyżu jest realizacja programów formacyjno-rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, w tym szczególnie do dzieci, młodzieży, całych rodzin, a także seniorów.

Obóz formacyjno-jeździecki, który odbył się w czasie tegorocznych ferii w Ostoi św. Antoniego adresowany był do młodzieży licealnej. Hasło obozu „Zjednoczeni wspólną troską”, będące cytatem z encykliki Ojca Świętego Franciszka „Laudato si`” miało na celu podkreślenie, że wszyscy ludzie bez względu na wiek, funkcje społeczne czy miejsce zamieszkania powinni zjednoczyć się wokół idei dbałości o planetę - wspaniałe dzieło Stwórcy.

Zjednoczenie to powinno się wyrażać w postawie wzajemnego szacunku, budowania relacji opartych na tolerancji i zaufaniu do drugiego człowieka a także w postacie opiekuńczości i dbałości o dobrostan zwierząt.

Zgromadzeni na obozie uczestnicy ze szkół średnich północnego Mazowsza oraz Warszawy realizowali opracowany przez ks. kan. rtm. kaw. och. Bogdana Pawłowskiego oraz prezesa stowarzyszenia Krechowiacy rtm. kaw. och. Adama Sujeckiego autorski program formacyjno- rekreacyjny, na który składały się Eucharystie, warsztaty poświęcone tematyce wybranych zagadnień encykliki oraz nauczania Św. Antoniego i św. Franciszka, a także zajęcia teoretyczne i praktyczne na hali ujeżdżeniowej i padoku z zakresu naturalnej szkoły jazdy. Jej zasady opierają się na budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy jeźdźcem a koniem oraz kształtowania u jeźdźca postawy opiekuńczości i dbałości o dobrostan konia.

W programie znalazły się również wycieczki po okalającej sanktuarium Dolinie Wkry i Mławki, która jest niezwykle cenna przyrodniczo jako obszar chroniony Natura 2000, kulig, ognisko, zajęcia integracyjno-muzyczne a także warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

- Papież Franciszek w „Laudato si`” kieruje do nas wszystkich „naglące wezwanie, by ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety”. Postanowiliśmy na nie odpowiedzieć poprzez kształtowanie franciszkańskiej duchowości i wrażliwości, a także postawy odpowiedzialności za planetę u młodych ludzi w duchu wspólnoty, radości i budowania relacji opartych na braterstwie - podkreślił ks. kan. Bogdan Pawłowski, pomysłodawca przedsięwzięcia.

Przyjęta przez organizatorów formuła spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem uczestników, dlatego też planowane jest nie tylko powtórzenie jej w okresie wakacji, a także opracowanie analogicznego programu formacyjno-rekreacyjnego adresowanego do młodszych grup wiekowych.

Ewa Kozłowska-Głębowicz
Prezes Bractwa św. Antoniego