Zaproszenie Biskupa Płockiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2024 r.

2 Lutego 22
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Obchodząc kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego chcemy dziękować wraz z całym Kościołem za osoby, które ślubując rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przypominają nam, że Bóg jest miłością. Współczesny świat tak bardzo potrzebuje tej miłości. Potrzebujemy miłości ofiarowanej, miłości płynącej ze szczerego serca. Taką właśnie miłością obdarza nas Jezus przez osoby Jemu oddane.

Zapraszam na uroczystą Eucharystię do bazyliki katedralnej w Płocku w dniu 2 lutego 2024 r. o godz. 10.30 wszystkie osoby konsekrowane z naszej diecezji: Kapłanów zakonnych, Siostry i Braci zakonnych, Dziewice i Wdowy konsekrowane, oraz każdego z Was drodzy Diecezjanie. Po Mszy Świętej spotkamy się w Opactwie Pobenedyktyńskim na tradycyjnej siostrzanej i braterskiej agapie. Powierzam Was Chrystusowi – Światłości Świata, Matce Bożej Gromnicznej i Świętemu Józefowi. Liczę na wspólną modlitwę i spotkanie i z serca Wam błogosławię.

Płock, dnia 15 stycznia 2024 r.                   

† Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego na Dzień Życia Konsekrowanego, należy odczytać w kościołach w niedzielę, 28 stycznia br., w czasie wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 15 stycznia 2024 r.

Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny