Zapraszamy na 37. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – koordynatorzy 37. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbywających się w tym roku pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis splendor), zapraszają do udziału w inicjatywach naukowych, kulturalnych i religijnych, organizowanych przez stowarzyszenia i różne instytucje z terenu diecezji płockiej. Plan tych dni (9-28 października 2022 r.) jest następujący:

34916925291 4F07e42d08 C
foto: flickr.pl

9 października (niedziela), godz. 19.00
Płockie Koncerty Organowe w ramach 37. Dni Kultury Chrześcijańskiej „Blask Prawdy” (Veritatis splendor). Występują: Wiktor Bramski – organy, Chór Pueri et Puelle Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej. Miejsce: Bazylika katedralna w Płocku. Organizatorzy: Chór Pueri et Puelle Cantores Plocenses.

9 października (niedziela), godz. 19.00
„Miejcie nadzieję” – koncert piosenek „z duszą”. Śpiew, fortepian: Jacek Brzeszczyński, muzyk i aktor. Miejsce: Sala Barokowa w Opactwie Pobenedyktyńskim. Organizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku, Bractwo św. Antoniego z Ratowa.

10 października (poniedziałek), godz. 9.00
Msza św. w Bazylice katedralnej i modlitwa przed pomnikiem bł. bpa Leona Wetmańskiego w 81. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Dom Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu.

11 października (wtorek), godz. 17.00
Prelekcja ks. kan. dr. Jarosława Kwiatkowskiego pt. „Stań się, światło. Podział, który prowadzi do harmonii – biblijny obraz porządku stworzenia”. Miejsce: siedziba Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21. Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku.

14 października (piątek), godz. 16.30
Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. Różaniec i Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Seniora Romana Marcinkowskiego. Miejsce: Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego na cmentarzu katolickim w Płocku (Al. F. Kobylińskiego). Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

16 października (niedziela), godz. 10.00 – XXII Dzień Papieski
Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni diecezji płockiej. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Miejsce: Bazylika katedralna w Płocku.

17 października (poniedziałek), godz. 17.00
Dziękczynno-błagalny różaniec rodzin. Miejsce: skrzyżowanie Al. A. Roguckiego i Al. Tysiąclecia, przemarsz na Plac Celebry Papieskiej. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

18 października (wtorek), godz. 11.00
X Bieg Papieski. Start: Plac Celebry Papieskiej w Płocku. Meta: pomnik św. Jana Pawła II przy Bazylice katedralnej w Płocku. Zbiórka uczestników biegu o godz. 10.30. Organizatorzy: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, Szkoły Katolickie w Płocku, Stowarzyszenie Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „VIKTORIA”.

19 października (środa), godz. 15.00
Msza św. w intencji Ojczyzny w 38. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i pielgrzymka autokarowa na tamę do Włocławka. Miejsce: kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Organizatorzy: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

20 października (czwartek), godz. 10.00
X Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli”. Miejsce: Mediateka „eMka” Książnicy Płockiej, Płock, ul. Kościuszki 3b. Organizatorzy: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

21 października (piątek), godz. 17.00
Wystawa fotograficzna pt. „Wspomnienie św. Jana Pawła II w fotografii Jana Waćkowskiego” oraz wieczór wspomnień o św. Janie Pawle II. Miejsce: Muzeum Diecezjalne w Płocku – Sala Barokowa w Opactwie Pobenedyktyńskim. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

24 października (poniedziałek), godz. 17.00
Film pt. „Żywy. Największa tajemnica wiary”. Miejsce: NoveKino Przedwiośnie w Płocku. Zapisy pod numerem tel. 505 272 535 lub w kasie kina. Bilety w cenie 16 zł. Organizator: NoveKino Przedwiośnie, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

27 października (czwartek), godz. 18.30
Promocja książki dr. Witolda Jacka Wybulta „Działalność ustawodawcza abp. A. J. Nowowiejskiego, biskupa płockiego (1908-1941)”. Miejsce: sala przy kancelarii w kościele parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

28 października (piątek), godz. 18.00
Msza św., prelekcja ks. dr. Wojciecha Kućki pt. „«Groby, które łez nie chcą, lecz dają żywym moc czynu». Moralny obowiązek troski o pamięć o ofiarach systemów totalitarnych” i poświęcenie Sali Pamięci bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w domu parafialnym w parafii pw. św. Józefa w Płocku. Organizatorzy: Parafia pw. św. Józefa w Płocku, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę